Sveriges regler om korta anställningar bryter mot EU-rätten

Sveriges regler om korta anställningar bryter mot EU-rätten
EU-kommissionens besked visar att Sveriges Las-regler inte är så stelbenta som många kritiker hävdar, anser TCO:s ordförande Sture Nordh. Foto: Jann Lipka.

Att stapla olika former av visstidsanställningar på varandra, så som är möjligt i Sverige, strider mot EU-rätten, konstaterar EU-kommissonen.

För den som känner sig utnyttjad av arbetsgivaren kan EU-kommissionens besked användas som påtryckningsmedel för att slippa hoppa mellan vikariat och allmänna visstidsanställningar och istället erbjudas en fast tjänst.

Det anser TCO:s ordförande Sture Nordh som gläds åt kommissionens formella underrättelse i frågan som nyligen landade på arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins bord.

Viktigt fackligt verktyg

– EU-kommissionen är väldigt tydlig. Den som upplever att arbetsgivaren missbrukar visstidsanställningar ska självklart gå till sin fackliga organisation som nu har fått verktyg att driva frågan. Vi är väldigt glada över det här beskedet, säger han.

Den 1 juli 2007 ändrades reglerna i Las, lagen om anställningsskydd, så att arbetsgivaren fick ytterligare möjligheter att anställa på begränsad tid. Utöver vikariat infördes det som kallas allmän visstidsanställning, Ava.

Vid båda anställningsformerna går anställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning efter en sammanlagd anställningstid på två år, under en femårsperiod. Men den tid en person har varit anställd som vikarie får inte tas med när tiden för ava räknas, och vice versa.

Kan vara vikarie i 4 ½ år

Den sammanlagda tiden som visstidsanställd kan därför bli så lång som fyra år innan arbetsgivaren tvingas erbjuda en fast anställning. Toppas det med en provanställning på sex månader kan det dröja hela 4,5 år.

Sommaren 2007 anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen med anledning av de ändrade las-reglerna. Och nu har alltså kommissionen svarat. Om regeringen inte kan förklara de nya reglerna bättre än hittills eller undviker att svara är risken överhängande att frågan avgörs i EG-domstolen, vilket regeringen helst vill undvika.

Kräver ändring av las

Beslutet från EU-kommissionen innebär enligt Sture Nordh att regeringen nu måste tillsätta en utredning i syfte att ändra lagen om anställningsskydd och införa tidsgränser för hur länge visstidsanställningar får staplas på varandra.

TCO har föreslagit en takregel som skulle innebära anställningen automatiskt övergår i tillsvidareanställning efter maximalt tre års sammanlagd visstidsanställning, oavsett typ av visstidsanställning.

Vårdfacket har sökt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för en kommentar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida