Uttalande till stöd för homosexuella i Polen

1 juni 2007

TCO-kongressen antog också ett uttalande till stöd för homosexuellas mänskliga rättigheter i Polen. Bland annat vill TCO att den polska regeringen stoppar ett lagförslag som skulle förbjuda homosexuella att bli lärare och begränsa möjligheterna att informera om sexuell och reproduktiv hälsa. TCO uppmanar också den svenska regeringen att i kontakterna med Polen agera mot lagförslaget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida