Vårdförbundet börjar samverka med verksamheterna i Region Skåne igen

Vårdförbundet börjar samverka med verksamheterna i Region Skåne igen
Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne, är nöjd med att man nu kan börja samverka på verksamhetsnivå inom regionen. Foto: Anders Olsson

Men fortfarande litar man inte på högsta ledningen.

Sedan juni 2013 har Vårdförbundet inte haft något samverkansavtal med Region Skåne. Efter att en rad omorganisationer genomfördes utan att först samverka eller ens informera de fackliga organisationerna fick Vårdförbundet nog och sade ensidigt upp avtalet.

Men ute i verksamheterna, divisionerna och förvaltningarna har det hela tiden funnits ett starkt önskemål om att börja samverka igen, i stället för att som nu ha traditionella mbl-förhandlingar.

Detta har Vårdförbundet ställt sig positivt till eftersom det i huvudsak var på den regionala nivån som samverkan fallerade.

Efter ett drygt års diskussion med regionen har Vårdförbundet Skåne nu nått en lösning där de från och med 1 oktober återgår till samverkan på verksamhets-, divisions- och förvaltningsnivå.

Dock inte på övergripande regional nivå eftersom man fortfarande inte litar på att regionledningen kommer att följa avtalet.

– Den politiska majoriteten vill se snabba förändringar och det är i de lägena som man brutit mot samverkansavtalet. Vi vill inte riskera att det händer igen. Enligt mbl är arbetsgivaren åtminstone skyldig att hålla oss informerade om vad som händer, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida