Inget samverkansavtal i Region Skåne

Den 1 juni försvinner samverkansavtalet. För medlemmarna innebär det mindre möjligheter att påverka via sina förtroendevalda.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om turbulensen i Skåne som kulminerade i vintras då Vårdförbundet sade upp det samverkansavtal som tecknades med regionen 2010. Orsaken var att Vårdförbundet ansåg att arbetsgivaren inte levde upp till avtalet.

Går tillbaka till lagstiftningen

Nu på lördag den 1 juni går uppsägningen igenom vilket innebär att parterna går tillbaka till de båda lagstiftningarna, lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och arbetsmiljölagen (AML). För medlemmarna innebär det att deras fackligt förtroendevalda kommer in senare i olika beslutsprocesser och får mindre möjligheter att påverka.

– Det blir mycket mer formellt, säger Susi Nilsson, vice ordförande vid Vårdförbundets Skåneavdelning.

Arbetsgivaren ville förlänga det gamla samverkansavtalet till hösten, men Vårdförbundet sade nej till det eftersom man anser att arbetsgivaren saknar vilja till riktig dialog.

– Vi måste säga något med vår protest och vi vill inte ha det som arbetsgivaren i dag erbjuder. Vi har en lång lista med hur vi vill ha det, men får hela tiden höra av den högsta ledningen att det är för bråttom för att samverka eller att den ansträngda ekonomin inte tillåter det, säger Susi Nilsson.

Hoppas på ett nytt avtal

Inga nya möten är inplanerade, men Susi Nilsson tror och hoppas att man till slut kommer att teckna ett nytt samverkansavtal .

– Att gå tillbaka och förhandla via MBL är gammalmodigt och det tycker inte heller arbetsgivaren är bra. Jag tror att de kommer sakna oss som samtalspartner när nya idéer ska kläckas. Men det måste komma från dem.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida