Smittsamma sjukdomar

Vårdförbundet säger nej till vaccinationstvång

Vårdförbundet säger nej till vaccinationstvång
Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet, ser för tillfället att ett vaccinationstvång av vårdpersonal varken är önskvärt eller behövs. Foto: Ulf Huett

Mässlingsutbrottet i Göteborg har väckt frågan om det behövs en tvingande regel för vårdpersonal att vaccinera sig. Vårdförbundet säger i dagsläget nej och ser hellre ett fortsatt fokus på hög vaccinationstäckning bland allmänheten.

3 januari 2018

Vårdfokus har tidigare berättat att tolv personer smittats av mässlingen i Västra Götaland. En av de som drabbats är en anställd inom sjukvården som bland annat vistats på förlossningen vid Östra sjukhuset. I dagsläget kan det inte uteslutas att den anställde har smittat nyfödda barn.

Utbrottet i Göteborgsområdet har väckt frågan om sjukvården ska kunna kräva immunitetsskydd bland sina anställda. Socialminister Annika Strandhäll (S) säger till SVT att hon är öppen för en sådan diskussion om landstingen och de fackliga organisationerna bedömer att det behövs regeländringar.

Tror inte på tvång

Men Vårdförbundet säger nej till någon form av generell bestämmelse i dagsläget.

– Vi tror att ett tvång är svårt att få igenom rent lagmässigt och det är inte heller önskvärt. Var går gränsen för vilka krav man ska kunna ställa på personalen? Dessutom skulle en bestämmelse behöva vara väldigt vid för att ha effekt då det finns fler smittor än mässlingen och eftersom många olika yrkeskategorier dagligen vistas inom sjukvården. Det skulle bli ohållbart omfattande, säger Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Hon understryker att utbrottet i Göteborg än så länge är begränsat och att det är onödigt att leta efter radikala lösningar. Hon uppmanar i stället till att utvärdera vad som har hänt, och därefter titta på eventuella åtgärder.

– Om vi i framtiden drabbas av någon epidemi kanske den här diskussionen kan komma i ett annat ljus, men där är vi inte just nu. Enligt mig är det viktigaste att vi fortsatt jobbar för en hög vaccinationstäckning i befolkningen så att smittspridningen begränsas, säger Ann Johansson.

Kan redan ställa krav

Redan i dag kan arbetsgivare i enskilda fall kräva vaccination av vårdpersonal. I kollektivavtalets allmänna bestämmelser finns en paragraf som säger att ”arbetsgivare kan meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids”.

– Om en person inte har ett vaccinationsskydd och vill arbeta i en verksamhet där det finns en smittorisk och en risk att personalen kan föra smittan vidare, så kan man neka den personen anställning. Och om en person som inte är vaccinerad redan arbetar i en sådan verksamhet så kan man omplacera den personen, säger Hans Karlsson, direktör för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, till Dagens Medicin. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida