politiska löften

Vårdförbundet: Vi behöver inte fler utredningar

Vårdförbundet: Vi behöver inte fler utredningar
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro välkomnar flera av förslagen i den politiska överenskommelsen mellan mittenpartierna. Nu efterlyser hon svar på hur de ska genomföras. Foto: Lars Nyman

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro ser flera positiva tecken i den politiska överenskommelse som mittenpartierna presenterat. Men hon uppmanar också politikerna att börja agera — inte bara utreda.

– Kompetensförsörjningen och bristen på sjuksköterskor är tillräckligt utredd. Nu måste politikerna göra något.

Det säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro med anledning av den politiska överenskommelse inför en regeringsbildning som S, MP, C och L presenterat och som Vårdfokus berättade om igår. Hon tycker att det finns många vad som beskriver vad politikerna vill göra – men för lite hur.

Nationell reglering

En av punkterna handlar om att det behövs en nationell samordning för långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjningen i vården. Sineva Ribeiro håller med om att det här är en mycket viktig fråga.

– De skriver bland annat att det ska finnas goda möjligheter att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Där saknar vi konkreta besked om hur. Som vi ser det måste vi få en nationell reglering, annars kommer man aldrig att lyckas få fram så många specialistsjuksköterskor som behövs.

Sineva Ribeiro framhåller också att specialistutbildning bör ske enligt Vårdförbundets AST-modell (se faktaruta) och inte med sämre villkor, som det är på vissa håll i dag.

Krävs högre löner

De fyra partierna skriver också att de vill se en satsning på bättre villkor och karriärtjänster för att öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska.

– Vi välkomnar det. Man måste se över villkoren för våra grupper om vi ska ha en god och säker sjukvård i framtiden. Det krävs högre löner för att lösa den här krisen och jag hoppas att vi får stöd för våra krav på kraftigt höjda löner för särskilt yrkesskickliga.

Läs också: Vårdförbundets krav: 10.000 mer i månaden

Orsaken till köerna i vården

I de fyra partiernas överenskommelse nämns minskade köer inom sjukvården allra först och en uppdaterad kömiljard föreslås. Sineva Ribeiro påpekar att en miljard inte räcker långt och att man måste titta på varför det är köer inom vården.

– Köerna finns ju för att det saknas viktig kompetens inom vården. Det är inte bara barnmorskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, det saknas också biomedicinska analytiker som kan analysera prover, det saknas röntgensjuksköterskor för att göra undersökningar. Om en patient inom cancervården får vänta vid varenda moment så blir det mycket väntetid och risk för försenad behandling.

Bra att de är överens

Sineva Ribeiro tycker det är bra att de fyra partierna har kommit överens i viktiga frågor som rör vården, men hon ser samtidigt en fara med breda överenskommelser.

– Risken är att man lägger allt som det är svårt att enas kring i olika utredningar. Vi behöver inte fler utredningar nu, vi behöver politiker som vågar och kan agera.

En utredning som dock gör Sineva Ribeiro glad är den om bättre samordning av ansvaret för barn och ungdomars hälsa och som ska tillsättas nästa år. Den utredningen är viktig för bland annat barnmorskor, skolsköterskor och distriktssköterskor som har ansvaret för kontakten med barn och ungdomar.

– Den utredningen välkomnar vi som en del i personcentrerad vård för barn och ungdomar. Vi vill se en hälsoplan som följer barnet oavsett huvudman och att övergången mellan olika vårdgivare blir sömlös och enkel.

AST, Akademisk specialisttjänstgöring

AST är Vårdförbundets modell för betald specialistutbildning:

  • Utbildningen ges av universitet och högskola.
  • Den ger en akademisk examen på avancerad nivå och skyddad specialistbeteckning.
  • Utbildningsanställningar inrättas och regleras i kollektivavtal.
  • Utbildningen genomförs till största delen i vården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida