Löner

Västra Götaland satsar 700 miljoner extra på vårdlöner

Västra Götaland satsar 700 miljoner extra på vårdlöner
Foto: Getty images.

Lönerna för anställda inom vården i Västra Götalandsregionen har länge legat under genomsnittet för riket. Nu har politikerna beslutat om en extra satsning på 700 miljoner kronor. Första året prioriteras Vårdförbundets grupper.

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen har tagit beslut om en särskild lönesatsning under tre år. För 2022‒2024 avsätts 700 miljoner kronor som ska gå till att höja vårdlönerna utöver den vanliga lönerevisionen.

‒ Första året kommer ett särskilt fokus ligga på de yrkesgrupper som har en medellön under rikssnittet och som ligger längst från målbilden för jämställda löner, säger Linn Brandström (M) som är ordförande i personalutskottet, i ett pressmeddelande.

235 miljoner till Vårdförbundets grupper

Dit räknas Vårdförbundets grupper. Under 2022 ska 235 miljoner kronor gå till att höja lönerna för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Även dietister är inräknade första året.

‒ Vi är nöjda med att politikerna nu inte bara pratar om att Västra Götaland ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, utan att de även avsätter pengar i budgeten för att förbättra löneläget, säger Martin Håland, styrelseledamot för Vårdförbundet Västra Götaland.

Under genomsnittet för riket

Bakgrunden till satsningen är att regionen redan 2020 tog fram en handlingsplan, tillsammans med de fackliga organisationerna, för hur vårdlönerna ska kunna nå riksgenomsnittet. I den statistik som då togs fram syntes att 42 av 66 yrkesgrupper har löner under riksgenomsnittet.

Alla Vårdförbundets yrkesgrupper (utom cytodiagnostiker) ligger en bra bit under riksgenomsnittet. Särskilt lågt ligger till exempel:

  • Biomedicinska analytiker (-1 521 kr).
  • Intensivvårdssjuksköterskor (-1 417 kr).
  • Operationssjuksköterskor (-1 587 kr).
  • Vissa andra specialistinriktningar (-1 924 kr).
  • Allmänsjuksköterskor (-1 369 kr).

I handlingsplanen räknade man ut att det skulle kosta 700 miljoner att nå riksgenomsnittet för alla yrkesgrupper som ligger under. Parterna var också överens om att en extra lönesatsning krävs utöver den vanliga löneprocessen och att inriktningen på den extra satsningen ska vara att behålla kompetens, öka lönespridningen samt att prioriteringen måste ske utifrån regionens långsiktiga mål om jämställda löner.

Påslaget sätts individuellt

Martin Håland
Martin Håland är styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Västra Götaland. Foto: Vårdförbundet

‒ Det är viktigt att vårt löneavtal följs med satsningar på särskilt yrkesskickliga. Dessutom får inte pengarna som avsätts till den årliga lönerevisionen minska bara för att det nu kommer extra pengar. Det kommer vi att bevaka och noga följa upp efteråt, säger Martin Håland.

Hur mycket det blir för varje individ avgörs i nästa års löneförhandlingar.

‒ Vi hoppas att lönesättande chefer nu får ett bättre utrymme, att de ska känna att de faktiskt har pengar som de kan använda för att höja lönerna, säger Martin Håland.

Fler yrkesgrupper senare

Under 2023 och 2024 är planen att satsa på ännu fler yrkesgrupper såsom undersköterskor, läkare, farmaceuter och psykologer. Bland Kommunals medlemmar finns en besvikelse att de, som också ligger mycket under riksgenomsnittet, inte blivit prioriterade redan första året. Oron är stark för att det inte blir några pengar till deras grupper kommande år.

– Man har inte satsat på Kommunals grupper på många år i den här regionen. Vi är besvikna, säger Monica Malmkvist som samordnar Kommunals förhandlingsgrupp, till tidningen Kommunalarbetaren.

Men regionrådet Linn Brandström (M) säger att Kommunals grupper ska omfattas av satsningen på 700 miljoner kronor.

‒ Vi har från politiskt håll fått göra en prioritering för att klara budget. Vi lägger 235 miljoner per år. Kommunals grupper kommer att komma med år två, säger hon till Kommunalarbetaren.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida