Webbaserad handbok om it-hantering i vården

Nu publicerar Socialstyrelsen en helt webbaserad handbok till sina föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

Handboken är tänkt som ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal. Till exempel när vårdgivaren ska ta fram underlag till sin informationssäkerhetspolicy, rutiner för behörighetshantering, eller göra kravspecifikationer vid upphandling av informationssystem.

Vid upphandling är stödet dock inte heltäckande, fler aspekter måste till, till exempel att låta användarna vara med i kravställandet, påpekar Socialstyrelsen.

Till handboken hör en checklista med ett antal frågor som vårdgivaren kan använda i sin egenkontroll för att försäkra sig om att verksamheten lever upp till de krav på informationssäkerhet som ställs i patientdatalagen (2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14).

Checklistan innehåller till exempel frågor kring styrning av behörighet, åtkomst till patientuppgifter, nödöppning vid sammanhållen journalföring, samt signering och låsning. Patientdatalagen och föreskrifterna trädde i kraft 1 juli 2008.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida