Äldres hälsa

Äldre behöver mycket mer fysisk träning

Äldre behöver mycket mer fysisk träning
I rekommendationerna ges flera förslag på hur personalen kan öka den fysiska aktiviteten bland de äldre. Arkivbild: Mostphotos

En internationell grupp av forskare har tagit fram nya rekommendationer. "Äldreboenden är alltför ofta en passiviserande miljö".

Det anser Erik Rosendahl, professor i fysioterapi vid Umeå universitet och medförfattare till studien och rekommendationerna som publiceras i dag.

– Det är relativt nyligen som vi genom forskning fått reda på att äldre personer med stort vårdbehov mår bra av intensiv träning, säger han.

Många kommer inte ut

Tyvärr görs väldigt lite för att se till att de äldre är aktiva. Data från forskning vid Umeå universitet visar att:

  • Nästan hälften av de som bor på äldreboende har inte varit ute de senaste två veckorna.
  • Endast en av tio har varit ute mer än en gång i veckan.
  • Hälften har inte ens varit utanför sin egen avdelning mer än en gång i veckan.

Personalbrist är oftast det största problemet.

– Med de rekommendationer vi tagit fram kan personalen enkelt börja aktivera de äldre mer, men då krävs även att de rätta förutsättningarna och resurserna ges, säger Erik Rosendahl.

Konkreta åtgärder

Rekommendationerna har utformats för att vara användbara i hela världen och skiljer på allmän fysisk aktivitet som alla behöver och målinriktad intensiv träning för äldre med större vård- och rehabiliteringsbehov.

För att bryta stillasittandet föreslås enkla åtgärder som exempelvis:

  • Uppmuntra de äldre som kan att gå till matsalen istället för att de körs i rullstol.
  • Regelbundet utvärdera behovet av läkemedelsbehandlingar som gör att personer känner sig trötta.
  • I största möjliga mån undvika användning av fysiska begränsningsåtgärder såsom bälten runt stolar.
  • Se över hur utrustning, möblering och planlösning kan omformas för optimerad fysisk aktivitet.
  • Anordna trevliga gruppaktiviteter som motiverar till fysisk aktivitet, såsom trädgårdsarbete, dans och utomhuspromenader.
  • Använda innovativa lösningar som exempelvis djur eller ny teknologi för att stimulera till ökad fysisk aktivitet.

Artikeln Recommendations on physical activity and exercise for institutionalized older adults: a task force report publiceras i dag i Journal of Medical Directors Association.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida