koststudie

All fullkorn lika bra mot diabetes typ 2

All fullkorn lika bra mot diabetes typ 2
Fullkorn är spannmål där man använder hela kornet: frövita, grodd och kli/skal. Gryn som havregryn och rågflingor, matkorn, matvete och fullkorns-couscous består helt av fullkorn. Till spannmål räknas bland annat vete, råg, havre, korn, majs, ris, hirs och durra. Foto: Getty images.

Det spelar ingen större roll om du äter råg, havre eller vete — bara det är fullkorn så skyddar det mot diabetes typ 2. Det visar en stor dansk-svensk studie.

24 september 2018

Att fullkorn är bra och bidrar till att förebygga diabetes typ 2 är känt sedan tidigare. Däremot har man inte vetat om det är skillnad mellan olika fullkornsprodukter och sädesslag eller hur mycket fullkorn som behövs.

Den här studien är gjord på danskar av forskare från Chalmers i Göteborg och Cancerinstitutet i Köpenhamn. Drygt 55 000 deltagare har följts under 15 år.

Danskar, liksom övriga skandinaver, har stor variation i sitt fullkornsintag och det visade sig att till exempel rågbröd, havregrynsgröt och müsli ger ett likartat skydd mot diabetes typ 2.

Ju mer desto bättre

Däremot är mängden viktig. De som hade högst konsumtion hade ätit minst 50 gram fullkorn per dag, vilket motsvaras av drygt en portion havregrynsgröt och en skiva fullkornsknäckebröd.

Andelen som drabbades av diabetes typ 2 var lägst i den gruppen som hade högst intag. Diabetesrisken var 34 procent lägre för män och 22 procent lägre för kvinnor.

Ju mindre fullkorn man åt desto större var risken att drabbas av diabetes typ 2.

– Våra resultat ligger i linje med kostråden som rekommenderar att man byter ut livsmedel med vitt mjöl mot fullkorn. Då får man en dubbel hälsovinst – vitt mjöl har vissa negativa effekter på hälsan, medan fullkorn har flera positiva effekter, utöver skyddet mot typ 2-diabetes, säger Rikard Landberg, professor på avdelningen för Livsmedelsvetenskap vid Chalmers.

Fakta om studien

  • Till studien användes data från en dansk prospektiv kohort-studie om kost, cancer och hälsa.
  • De drygt 55 000 deltagarna var 50 – 65 år och friska när studien startade.
  • Deltagarna hade fyllt i detaljerade formulär om sina matvanor. Ur formulären kunde man få fram deltagarnas konsumtion av total mängd fullkorn, mängd fullkorn från de vanligaste spannmålsslagen (vete, råg och havre), total mängd fullkornsprodukter och olika produktsorter (rågbröd, övrigt fullkornsbröd och havregrynsgröt/müsli).
  • Kohort-studien kopplades samman med data från Danmarks nationella diabetesregister för att undersöka vilka deltagare som utvecklade typ 2-diabetes under 15 års lopp; totalt drygt 7 000 personer.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida