Allmän HPV-vaccinering införs 2010

Alla flickor i årskurs fem och sex kommer att erbjudas HPV-vaccin från 1 januari 2010. Det beslutade Socialstyrelsen i dag.

HPV, Humant papillomvirus, sprids via sexuella kontakter och ökar risken att drabbas av livmoderhalscancer. Vaccinet ska ges av skolhälsovården till alla flickor i årskurs fem och sex.

– Det är bra att flickor nu kan få det skydd som vaccinet innebär, men det är oerhört viktigt att man går på cellprovstagning även om man är vaccinerad, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, i ett pressmeddelande.

Dyrt vaccin kan rädda liv

Tillsammans med det nationella screeningprogrammet som redan finns i dag, kan HPV-vaccineringen rädda ytterligare ett hundratal kvinnor från att dö i livmoderhalscancer varje år. Enligt Socialstyrelsen väger det upp kostnaderna, enbart vaccinet kostar 200 miljoner kronor för varje årskull. Vem som ska stå för finansieringen, staten eller landstingen, är ännu inte klart.

Uppföljningar ska göras

Nu ska uppföljningssystem byggas för att kunna följa utvecklingen av HPV-virus i befolkningen och insjuknandet i livmoderhalscancer.

– Vi måste också följa upp om deltagandet i dagens screeningprogram för cellprovskontroll förändras och i så fall hur. De effekterna kommer vi ju inte att kunna se på många år, säger Anders Tegnell i pressmeddelandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida