Allt färre tonårstjejer gör abort

Tonårsaborterna minskar stadigt i Sverige sedan 2006. Samtidigt ökar antalet medicinska aborter, de utgör nu 89 procent av alla tidiga aborter.

År 2006 gjordes drygt 25 aborter per 1 000 unga kvinnor, 15 – 19 år, men trenden sedan dess har varit sjunkande. Under 2011 gjordes knappt 20  tonårsaborter per 1 000 kvinnor, vilket är en minskning med drygt 5  procent sedan 2010.

Socialstyrelsen ser positivt på utvecklingen. Karin Gottvall, som är utredare, tror att den nedåtgående trenden bland tonåringar kan tyda på att ungdomsmottagningarna fungerar bra på många håll i landet.

Men skillnaderna är fortfarande stora i landet. Lägst antal aborter bland tonåringar har Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län; där gjordes mindre än 16 aborter per 1 000 under 2011. I topp ligger Stockholms och Jämtlands län med 24 respektive 26 tonårsaborter per 1 000 unga tjejer.

De medicinska aborterna ökar däremot. Nu utgör de 89 procent av alla tidiga aborter.

Andelen aborter som görs tidigt, före utgången av graviditetsvecka 9, är 79 procent av alla aborter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida