Cancerpatienter lika nöjda med sjuksköterskor som med psykologer

Sjuksköterskor som har utbildats i en metod inspirerad av kognitiv terapi är lika bra som psykologer på att stödja cancerpatienter.

På fredag disputerar sjuksköterskan Cecilia Arving på en doktorsavhandling som visar att cancerpatienter är lika nöjda med det stöd de får från sjuksköterskor som det de får av psykologer.

Hon har studerat 179 nyopererade bröstcancerpatienter under åren 1998 till 2002. En del har erbjudits individuella psykosociala stödsamtal antingen av en psykolog eller av en sjuksköterska. Andra har endast fått den standardvård som ges vid kliniken.

– Patienterna var mycket nöjda med samtalen oavsett om de har träffat en sjuksköterska eller en psykolog. De patienter som har fått tala med en sjuksköterska ansåg sig rentav ha mer nytta av samtalen när det gällde diagnos- eller behandlingsrelaterade problem, säger Cecilia Arving.

Ingen revirstrid

Någon revirstrid mellan psykologer och sjuksköterskor har inte blossat upp sedan hon presenterade sina forskningsresultat.

– Psykologerna är trygga med att de har andra uppgifter också – precis som vi.

Metoden som har använts är inspirerad av kognitiv beteendeterapi. Sjuksköterskorna i studien har fått en specialutbildning i att lära ut tekniker som till exempel avslappning och distraktion.

– Det här är en väldigt konkret terapimetod som jag tycker passar oss sjuksköterskor, säger Cecilia Arving, som själv utbildades i metoden när hon deltog som forskningssjuksköterska i en tidigare studie.

Kräver frikoppling

Om sjuksköterskor ska ha möjlighet att ha stödsamtal med opererade cancerpatienter krävs däremot att de blir frikopplade från en del kliniskt arbete.

– Under tiden jag gjorde studierna såg jag att det var svårt att hinna med båda delarna.

Sedan studien avslutades har arbetsmetoden där sjuksköterskor ger stödsamtal införts på onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

Avhandlingen heter: Individual psychosocial support for breast cancer patients: Quality of life, psychological effects, patient satisfaction, health care utilization and costs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida