ny rapport

Fler landsting arbetar med att förebygga självmord

Under 2017 har allt fler landsting och regioner börjat arbeta med suicidprevention. Även inom den ideella sektorn har mer pengar från Folkhälsomyndigheten bidragit till att arbetet har förstärkts.

10 januari 2018

Det framgår av Folkhälsomyndighetens andra årliga rapport om det suicidförebyggande arbetet i Sverige, vars samordning myndigheten ansvarar för sedan ett par år tillbaka.

Rapporten ger en överblick över det förebyggande arbetet på nationell nivå under 2017. Den visar att den ideella sektorn har fått mer pengar från myndigheten vilket gett olika organisationer möjlighet att utveckla sina verksamheter och öka sina stödjande insatser och ge mer utbildning.

Allt fler landsting och regioner uppger också att de börjat arbeta med att förebygga självmord utanför de kliniska verksamheterna.

Frågan om suicid har även blivit mer synlig i medierna och i samhällsdebatten, konstaterar Folkhälsomyndigheten i sin rapport. Sucidtalen har minskat successivt sedan mitten av 1980-talet.

  • 2016 dog 1 134 personer efter att ha tagit sina liv, 783 män och 351 kvinnor.
  • Antalet oklara dödsfall, där suicid misstänks vara orsaken, var 344 stycken.
  • Självmord är vanligare bland män och bland äldre.
  • För män var dock antalet självmord under 2016 det lägsta sedan 1990.
  • Under 2016 var suicid den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor mellan 15 och 29 år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida