flyktingvård

Fler nyanlända har fått hälsoundersökningar

Fler nyanlända har fått hälsoundersökningar
Hälsoundersökningarna ska omfatta både fysisk och psykisk status. Arkivbild: TT

Drygt 80 000 asylsökande fick en hälsoundersökning gjord under 2016. Samtidigt har kunskapen om vård till nyanlända ökat genom ett nationellt kunskapslyft riktat till vårdpersonal.

Den stora tillströmningen av asylsökande under 2015 blev också en stor utmaning för vården. Att ge alla en hälsoundersökning har varit svårt att hinna med och den psykiska ohälsa som många av flyktingarna bär med sig har ställt speciella krav.

2015 fick mindre än hälften av de asylsökande en hälsoundersökning, men under förra året kom man ikapp då mer än 80 000 undersökningar gjordes.

För att kunna klara av ökningen och samtidigt förbättra kvaliteten på undersökningarna och mottagandet har SKL, Sveriges kommuner och landsting, genomfört en utbildningssatsning för den personal som möter asylsökande och nyanlända. Hittills har mer än 6 000 personer gått utbildningen och i år planerar man för att utbildningen ska nå ytterligare 8 800 personer – som sedan sprider kunskaperna vidare till sina kolleger.

Det nationella kunskapslyftet ”Hälsa i Sverige” innehåller flera olika utbildningar som riktar sig till olika yrkesgrupper och handlar bland annat om hälsoinformation, hälsostöd, hälsoundersökningar, migration och psykisk hälsa, elevhälsa, specialistvård och insatser vid trauma. Läs mer om det på hemsidan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida