Flyktingsituationen. Låg risk för smittspridning

Flyktingsituationen. Låg risk för smittspridning
Flyktingar anländer till Malmö central. Foto: TT

Människor i Sverige behöver inte oroa sig — men flyktingarna själva kan vara mer utsatta, enligt Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning är att det är låg risk för spridning av infektionssjukdomar i Sverige till följd av den ökade tillströmningen av flyktingar.

Riskbedömningen är bland annat baserad på tidigare utredningar från Världshälsoorganisationen, WHO, och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, data från Migrationsverket och vetskap om sjukdomsförekomst i de asylsökande människornas hemländer.

– All erfarenhet visar också att de som är mest utsatta för risk för olika smittsamma sjukdomar är de människor som är på flykt. Inte befolkningen i det mottagande landet, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Därför är det viktigt att flyktingarna erbjuds hälsoundersökningar. Folkhälsomyndigheten håller nu på och tar fram en rekommendation till hälso- och sjukvården om olika förebyggande åtgärder.

– Den speciella situationen på anläggningsboenden gör att det är viktigt att vaccinationer och andra preventiva åtgärder genomförs så snart som möjligt och att man är uppmärksam på symptom som kan tyda på smittspridning av infektionssjukdomar, säger Anders Tegnell.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida