Landsting lägger extra resurser på asylvården

Landsting lägger extra resurser på asylvården
Enligt Robert Sarkadi Kristiansson, chefsläkare vid Hälsa och habilitering i Uppsala, finns ett stort engagemang för asylsjukvården. Foto: Lars Österberg

Mobila team och utökade mottagningstider är nödvändiga lösningar för att kunna ge asylsökande den vård de har rätt till. Östergötland söker sjuksköterskor som vill jobba extra.

5 oktober 2015

Enligt lag måsta landstingen erbjuda alla asylsökande en gratis hälsoundersökning. Den är ett sätt att tidigt uppmärksamma eventuell ohälsa och smittsamma sjukdomar, samt att informera om svensk vård.

Vårdfokus tidigare granskning visade dock att mindre än hälften undersöks, under 2014 var andelen endast 44 procent.

Det finns flera orsaker till det låga deltagandet. På en del håll slarvas det med kallelser, vissa är endast på svenska och engelska vilket kraftigt minskar chansen att den asylsökande ska dyka upp. I flera landsting finns en splittrad organisation där vårdcentraler utan särskild kompetens ansvarar för undersökningarna.

Uppsala är ett typexempel. Under perioden januari till augusti hälsoundersöktes endast 784 personer, enligt en undersökning gjord av tidningen Dagens Samhälle. Det kan jämföras med Kalmar som under samma period lyckades undersöka 3 514.

Uppsala satsar med frivilliga

Mot bakgrund av det ökade antalet flyktingar förstärker nu landstinget organisationen för hälsoundersökningar. Den ordinarie mottagningen Cosmos asyl- och integrationshälsan i Uppsala utökas med undersökningstider på kvällar och helger.

Samtidigt ska mobila team skickas ut till boendena för att göra hälsoundersökningar. I teamen kommer det att ingå personal från vårdcentraler i hela länet. Både landstingets egna verksamheter och privata vårdgivare bidrar med frivilliga extrainsatser.

– Det finns ett stort engagemang och det har också hört av sig annan vårdpersonal som har erbjudit sig att hjälpa till. Genom att många aktörer nu hjälps åt bedömer vi att vi kommer att klara uppgiften, säger Robert Sarkadi Kristiansson, chefsläkare vid Hälsa och habilitering, som ansvarar för Cosmos.

Får vänta ett halvår

Hälsoundersökningarna ska erbjudas så snart som möjligt, men i delar av Östergötland har väntetiderna vuxit till ett halvår. Flyktingmedicinskt centrum, FMC – som ansvarar för undersökningarna – har i dagsläget fem ambulerande sjuksköterskor som ska serva tolv vårdcentraler. Det räcker helt enkelt inte till.

För att köerna inte ska växa ännu mer satsar FMC extra resurser fram till årsskiftet. Bland annat pågår rekrytering av tre sjuksköterskor, samtidigt som fler kan komma att anställas på timmar. Den personal som söks ska kunna jobba extra på kvällar och helger. Deras uppgift blir att utifrån en mall samtala med den asylsökande och bedöma om det finns behov av fortsatt vård.

– Vi har fått in anmälningar från ett antal sjuksköterskor som arbetar i Region Östergötland och vill ta uppdraget som ett extraarbete. Vi hoppas att fler är intresserade, säger Andreas Westöö, verksamhetschef på FMC, till Östgöta Correspondenten.

Satsningar kan ha gett effekt

Även på andra håll i landet görs satsningar. Region Skåne startade i början av september ett kunskapscentrum för vård till personer från andra länder. Personalen vid asylhälsan i både Västmanland och Gävleborg har vuxit med ungefär 10 personer vardera på bara några år.

Landstingen har varit trögstartade när det gäller hälsoundersökningar, men kanske har det börjat vända. Under perioden 2013 till 2014 ökade andelen hälsoundersökta förvisso bara med en procent, men i reella tal handlar det om 12 500 personer.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida