För mycket omega 3 hos nyfödda kan öka risken för allergier

För mycket omega 3 hos nyfödda kan öka risken för allergier
Extra tillskott av omega 3 under graviditeten skulle kunna öka risken för allergier hos barnet. Arkivbild: Colourbox

Nyfödda med hög andel omättat fett i blodet har större risk att utveckla allergier som barn, visar en ny svensk studie.

Att välja omättat fett och att ta kosttillskott av omega 3 anses hälsosamt för gravida. Därför är resultaten kontroversiella i den studie som presenteras gemensamt av Göteborgs universitet, Chalmers och Umeå universitet.

Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften PLOS One, visar att nyfödda med en hög andel omättat fett i blodet hade större risk att utveckla allergi under sina första 13 år än nyfödda med låg andel omättat fett.

Dämpar immunsystemet

Forskarna tror att det beror på att omättat fett dämpar aktiveringen av immunsystemet och därmed motverkar att spädbarnets immunsystem mognar.

– Det är känt sedan tidigare att omättade fettsyror hämmar immunsystemets aktivering. Det kan säkert vara nyttigt om man är gammal och inflammerad. Men spädbarnets immunsystem behöver få en kick-start, annars mognar det inte på rätt sätt, säger Agnes Wold, immunolog vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

Undersökte navelsträngsblod

Forskarna undersökte fettsammansättningen i navelsträngsblodet hos 129 nyfödda barn som föddes i Östersund 1996-1997. Deras navelsträngsblod sparades i frysen och barnen följdes med regelbundna allergikontroller upp till 13 års ålder.

När man undersökte fettsyramönstret fann man att de som var allergiska vid 13 års ålder hade högre andel fleromättat fett i blodet vid födelsen än de som inte utvecklat allergi. Både en hög andel omega 3-fettsyror och en hög andel omega 6-fettsyror visade sig vara riskfaktorer för allergiutveckling. Resultaten stod sig även om man tog hänsyn till om barnets mammor var allergiska eller inte.

Ändå bra att äta fisk

Resultaten är kontroversiella, då kvinnor idag uppmanas att äta mindre mättat fett och spädbarnsmat ofta berikas med omega 3-fettsyror. Att omättat fett skulle vara nyttigt är en slutsats som framför allt har dragits från studier av hjärt-kärlsjukdom hos medelålders individer.

Flera studier har även visat att barn utvecklar mindre allergi om de får fisk tidigt. Detta har tolkats som ett stöd för att omättade fettsyror är bra för spädbarn, eftersom fisk är rik på omättade omega 3-fettsyror.

– Fisk innehåller så mycket mer än bara omega 3-fettsyror. Man kan inte dra slutsatsen från vår studie att gravida kvinnor och småbarn inte skall äta fisk, säger Ann-Sofie Sandberg, näringsforskare och professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers och en av forskarna bakom studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida