Hälsa

Hälsa

Graviditet, hälsa och träning. Cecilia Fridén, Birgitta Nordgren och Susanne Åhlund. Studentlitteratur 2011, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-07342-2??

Numera säger amerikanska riktlinjer att gravida utan medicinska komplikationer bör följa samma rekommendationer för träning som andra. Författarna till den här boken konstaterar att man hittills inte har sett några negativa effekter av fysisk träning under graviditeten. Det kan i stället vara ett utmärkt tillfälle att ändra livsstil. ?

En vältränad kvinna kan slippa en del graviditetskompli­kationer. Illamående i början av graviditeten beror på att gra­­viditetshormonet koriongonadotropin då är högt och att blodvolymen är låg i förhållande till utrymmet i cirkulationssystemet. Det kan ge symtom som vid vätskebrist, bland annat illa­mående, yrsel och hjärtklappning. Kvinnor som tränar regelbundet har 10 till 15 procent större blodvolym än inaktiva kvinnor vilket kan förklara varför en del av dem har mindre problem med illamående och yrsel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida