Handbok till rökavvänjare

5 oktober 2007

Chansen att lyckas sluta röka eller snusa ökar om man får hjälp av en utbildad avvänjare. För att underlätta för vårdpersonal att prata om tobaksbruk med sina patienter har Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen tagit fram en handbok om hur man kan göra: Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården. En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal. Finns på: www.fhi.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida