Internationella trycksårsdagen uppmärksammas i hela världen

Internationella trycksårsdagen uppmärksammas i hela världen
Christina Lindholm konstaterar att många människor lider av trycksår - sår som skulle kunna förhindras. Foto: Anders Lindholm

I dag manifesteras den första internationella trycksårsdagen. Den har kommit till för att göra människor medvetna om att det går att förhindra trycksår. Dagen till ära har den internationella trycksårsorganisationen EPUAP tagit fram en film i ämnet.

16 november 2012

Avsikten med konferensen är att sätta fokus på att trycksår är väldigt vanligt förekommande och att det gäller i hela världen.

I oktober förra året kom en internationell deklaration – Declaration of Rio de Janeiro on pressure ulcers prevention as a universal human right – som slår fast att förebyggande av trycksår är en mänsklig rättighet. Den beslutades vid en latinamerikansk konferens i september förra året. Dagen uppmärksammas nu på många håll i Sverige och övriga världen.

Kampen mot trycksår har pågått länge, med ganska magert resultat. Christina Lindholm, professor i omvårdnad och sårexpert, tror på ett samlat grepp.

– Sjuksköterskornas ledningsansvar på alla nivåer måste stärkas och man måste underlätta för lokala förmågor att utvecklas, säger hon.

Även om det finns bra prevention i dag, till exempel i form av näringsdrycker, finns det brister.

– Vi måste vänja oss vid att inspektera dem som kommer till sjukhus eller boenden, så att vi uppmärksammar tecken på trycksår och ser var risken finns att de uppstår. Ett sätt är också att anordna näringsronder, säger Christina Lindholm.

Hon konstaterar att om alla följer riktlinjerna går det att minska trycksåren.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida