Primärvård

”Jag ser hela personen – inte bara hjärtat”

”Jag ser hela personen – inte bara hjärtat”
Marlene Brännlund är hjärtsviktssjuksköterska och gör självständiga bedömningar av patienterna. Foto: Madelene Holmgren/Västerbottens läns landsting

Genom att starta en hjärtsviktsmottagning har hälsocentralen i Bjurholm ökat vårdkvaliteten och minskat antalet inläggningar på sjukhus. Hjärtsviktssjuksköterskan Marlene Brännlund gör självständiga bedömningar av patienterna.

Sjuksköterskan Gunnar Lindström är avdelningschef på Hälsocentralen i Bjurholm. När han kom dit för 15 år sedan ställde han ett krav: flödet på mottagningen skulle ledas av sjuksköterskor. Så har det varit sedan dess och för avdelningschefen innebär det ordning på väntelistor och bokningar och att bedömningar först görs av sjuksköterskor.

Sedan 2014 finns en hjärtsviktsmottagning på hälsocentralen. Den startades för att upptäcka hjärtbesvär i tid och på så sätt minska antalet inläggningar på sjukhus. De började i liten skala, i dag är cirka 80 patienter inskrivna på mottagningen. Distriktssköterskan Marlene Brännlund är hjärtsviktssjuksköterska och en av dem som hittar tidiga symtom på hjärtsvikt.

Gör egna bedömningar

– Patienterna kan fångas upp på olika sätt; genom att de i telefon berättar att de vill förnya recept eller genom att jag ser att de tidigare har varit patienter i hjärtsjukvården. Det kan också vara via ett meddelande från hälsocentralens läkare, eller en självständig bedömning som jag gör, säger hon.

I många fall räcker hjärtsviktssjuksköterskans bedömning, men hon samarbetar också med Eva Gillisson, distriktsläkare med kardiologisk kompetens. Tillsammans utgör de ett team som både hittar och behandlar patienter. De träffas en gång i veckan i en hjärtsviktsrond och inför ronderna har Marlene Brännlund samlat information kring varje patient.

– Jag förklarar alltid för patienterna att vi arbetar i team och har bara hört positiva omdömen om att de oftast får träffa mig och en läkare bara vid behov. Många säger att besöken gör dem tryggare – vilket i sig innebär stora hälsovinster.

Får utveckla sin kompetens

Även för egen del tycker Marlene Brännlund om att arbeta på det här sättet. Hon får använda hela sin kompetens och lär sig samtidigt mycket genom samarbetet med läkaren. Att vara hjärtsviktssjuksköterska innebär att ständigt utvecklas. Dessutom innebär det ett personcentrerat förhållningssätt.

– Jag ser hela personen och inte bara hjärtat. Om en patient verkar nedstämd pratar vi om det. Jag ställer öppna frågor och lyssnar aktivt. Dessutom är jag tillgänglig för att svara på frågor mellan besöken och kan ta kontakt med anhöriga om patienten önskar det.

Ser flera vinster

Avdelningschefen Gunnar Lindström ser flera vinster med den sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen: bättre vårdkvalitet, färre inläggningar på sjukhus och knappast några patienter som kommer akut med hjärtsviktsproblem är tre uppenbara.

– Det här är både tids- och resursbesparande och jag ser det som att vi har en organisation helt i linje med utredningarna om framtidens primärvård. Vi har stort fokus på egenvård vilket gör att vi kan ge mer tid åt multisjuka äldre och på sätt minska inläggningar sjukhus. Senaste patientenkäten visade att vi hade lägst antal besök per läkare och samtidigt nöjdast patienter i hela Västerbotten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida