Kvinnor med risk för bröstcancer erbjuds förebyggande läkemedel

Kvinnor med risk för bröstcancer erbjuds förebyggande läkemedel
Att hitta kvinnor i riskzonen för bröstcancer och erbjuda hämmande läkemedel är målet med studien. Arkivbild: Colourbox

Inom ramen för den stora bröstcancerstudien Karma vill forskarna undersöka om det går att förebygga att kvinnor i riskzonen drabbas av bröstcancer. Men det är kontroversiellt. Med behandling följer också biverkningar — som kvinnorna inte vill ha.

29 augusti 2012

Förra året startade den stora bröstcancerstudien Karma i Stockholm och Skåne, som Vårdfokus då berättade om. Hittills har 50 000 kvinnor gått med i studien och målet är att lika många till ska ansluta sig.

Per Hall, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom Karmastudien, säger till Dagens Medicin att forskargruppen vill ta reda på vilka kvinnor som kommer att drabbas av bröstcancer och förhindra det. Han vill inte bara kalla dem till tätare mammografikontroller utan också påverka deras risk att insjukna genom att erbjuda förebyggande behandling.

Hitta kvinnor med ökad risk

Kvinnorna i Karmastudien har förutom mammografi även undersökts beträffande genetiskt ökad risk att drabbas av bröstcancer och tillfrågats om de har fött barn och ammat, och om de har använt p-piller eller andra hormonpreparat. Utifrån den informationen kan forskarna ringa in de kvinnor som löper högre risk än andra att insjukna.

Samtliga kvinnor som ingår i Karmastudien ska få frågan om de vill veta hur stor deras risk för  bröstcancer är. De som svarar ja och har en hög risk kommer att ingå i en studie där de lottas till en av tre grupper: en som får placebo, en som får läkemedel som hämmar östrogeneffekten i samma dos som vid behandling av bröstcancer och en grupp som får läkemedlet men i en lägre dos.

Balans mellan effekt och biverkningar 

En förhoppning med studien är att kunna sänka dosen så mycket att effekten finns kvar och kvinnorna slipper biverkningarna. Vilken den dosen ska vara vet forskarna ännu inte, men tanken är att följa hur bröstkörtlarnas täthet påverkas.

– Målet med studien är att kunna identifiera de 20 procent av kvinnorna som har högst risk, och som vi tror står för 60-70 procent av all bröstcancer. Kan vi halvera insjuknandet bland dem kommer vi att ha gjort något väldigt viktigt, säger Per Hall till Dagens medicin.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida