Lär dig att arbeta hälsofrämjande

1 juni 2007

Statens folkhälsoinstitut arrangerar tillsammans med Umeå universitet en tvådagarskonferens i Stockholm kring hälsofrämjande vård. Den vänder sig till medarbetare i sjukvården och äger rum 13-14 september.

Anmäl dig före den 20 juni. Läs mer: www.fhi.se, Hälsofrämjande i praktiken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida