Ny rekommendation för screening av livmoderhalscancer klar

För kvinnor från 30 år och uppåt rekommenderas vätskebaserad teknik där cellerna i första hand analyseras för humant papillomvirus, hpv.

Som Vårdfokus tidigare har berättat har Socialstyrelsen tagit fram en ny rekommendation för screening av livmoderhalscancer.

Efter att förslaget varit ute på remiss har myndigheten nu offentliggjort den slutgiltiga rekommendationen (se länk till höger).

I korthet säger rekommendationen att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalsscancer med:

  • cellprovtagning med analys för cytologi vart tredje år till kvinnor i åldern 23–29 år
  • cellprovtagning med analys för hpv vart tredje år till kvinnor i åldern 30–49 år samt en kompletterande analys även för cytologi för kvinnor som är cirka 41 år
  • cellprovtagning med analys för hpv vart sjunde år till kvinnor i åldern 50–64 år

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida