Forskning

Ökad risk för ms hos nyfödda med brist på vitamin D

Ökad risk för ms hos nyfödda med brist på vitamin D
Studien kan ge viktig information till den pågående debatten om D-vitamin för gravida kvinnor, anser den danska forskaren. Arkivbild: Mostphotos

Barn som föds med låga nivåer av D-vitamin kan ha högre risk att senare i livet drabbas av multipel skleros, jämfört med nyfödda som har höga nivåer av D-vitamin.

1 december 2016

Det visar en dansk studie som publiceras online i den medicinska tidskriften Neurology i dag.

– Det behövs mer forskning för att bekräfta våra resultat, men de kan ge viktig information till den pågående debatten om D-vitamin för gravida kvinnor, säger huvudförfattaren Nete Munk Nielsen vid det statliga seruminstitutet i Köpenhamn.

Precis som i Sverige förvaras blodprover från nyfödda i en nationell biobank. Forskarna identifierade alla blodprover på dem som var födda efter april 1981 och som fram till 2012 hade fått diagnosen multipel skleros, ms. Det var totalt 521 personer.

Blodproverna från dessa jämfördes sedan med blodproverna från 972 individer av samma kön och födda på samma datum som inte hade drabbats av ms.

Beroende på hur låga eller höga nivåerna av D-vitamin var delades deltagarna in i fem olika grupper. De som hade de högsta nivåerna av D-vitamin vid födseln hade 47 procent lägre risk att utveckla ms senare i livet jämfört med dem som hade de lägsta nivåerna.

Nete Munk Nielsen påpekar dock att studien inte bevisar att ökade D-vitaminnivåer minskar risken för ms. Studien har flera begränsningar. Det gick bara att analysera D-vitamin-nivåerna i drygt två tredjedelar av blodproverna. Mätningen gjordes bara en gång och de som utvecklat ms efter 30 års ålder ingick inte i studien.

Dessutom är de allra flesta danskar vita vilket gör att resultaten inte kan appliceras på andra befolkningsgrupper. Forskarna säger också att den positiva effekten av högre D-vitaminnivåer kanske tas ut av andra faktorer, som till exempel halten av D-vitamin senare i livet, och i så fall minskas inte risken för ms av att mamman får D-vitamintillskott under graviditeten.

Nyligen visade en svensk studie (se länk intill denna artikel) att somaliska kvinnor ofta lider av så allvarlig D-vitaminbrist att det påverkar deras skelett negativt. Med råd om solning, intag av D-vitaminrik kost och kalk- och D-vitamintillskott fick kvinnorna inte bara högre D-vitaminvärden utan nedbrytningen av skelettet hejdades också.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida