Överviktiga mammors barn föds oftare med syrebrist

Överviktiga mammors barn föds oftare med syrebrist
Risken att ett barn ska drabbas av syrebrist i samband med förlossningen är fördubblad om mamman har ett bmi mellan 35,0 och 39,9. Arkivbild: Istockphoto

Viktigt observera tidiga tecken på syrebrist hos barnet då mamman är överviktig eller fet.

Ännu en studie bekräftar nu att nyfödda barn till överviktiga och feta mammor löper högre risk att drabbas av syrebrist än de vars mammor är normalviktiga.

Forskare vid Karolinska institutet har analyserat data från det medicinska födelseregistret om alla ensamfödda barn mellan åren 1992 och 2010, totalt 1,7 miljoner förlossningar. De såg att övervikt hos mamman gav en 55 procents ökad risk för allvarlig syrebrist.

Med fetmagrad 1, det vill säga ett bmi mellan 35,0 och 39,9 fördubblades risken att barnet skulle födas med syrebrist, och med fetmagrad 2, bmi över 40, var risken för syrebrist mer än tre gånger högre.

Forskarna har inga data över vad barnen fick för vård eller hur det gick för dem men anser att resultaten talar för att det är extra viktigt att vara uppmärksam på tidiga tecken på syrebrist hos barnet i samband med förlossningar där mamman är överviktig eller fet.

Studien ”Maternal Overweight and Obesity and Risks of Severe Birth-Asphyxia-Related Complications in Term Infants: A Population-Based Cohort Study in Sweden” är publicerad i vetenskapstidskriften PLOS Medicine.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida