Psykisk ohälsa

Politikerna backar – vill att stressmottagningen blir kvar

Protesterna verkar löna sig. Alliansen i Stockholms läns landsting har ändrat sig och driver inte längre en nedläggning av stressmottagningen för vårdpersonal.

26 januari 2018

Svenska Dagbladet skrev i veckan om att Erstakliniken, som är en mottagning för utmattad vårdpersonal, hotades av nedläggning. Konkurrensverket krävde ny upphandling och sjukvårdslandstingsrådet, Anna Starbrink, ansåg att det var fel att ha en mottagning för en särskild yrkesgrupp.

Efter rapporterna om nedläggningshotet bildades en grupp på facebook: Upprop för att rädda Ersta psykiatriska klinik i Stockholm. Över 2 000 personer skrev under protesten mot landstingspolitikernas planer.

”Den försämrade arbetsmiljön i vården med ökade produktionskrav, minskad kontroll över arbetets utformning kombinerat med stort ansvar i mötet med sjuka människor är den främsta orsaken till att allt fler drabbas av samvetsstress och psykisk ohälsa”, står det i uppropet.

Även den politiska oppositionen i Stockholms läns landsting, samt Stockholms läkareförening har protesterat mot nedläggningsplanerna.”Det lär knappast förbättra en redan svår personalsitutation i Stockholm”, säger föreningens 2:e vice ordförande till Svenska Dagbladet.

Nätverket för att rädda Ersta psykiatriska klinik har i dag mejlat uppropet till politikerna i Stockholms läns landsting.

Enligt tidningen säger nu sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink att man ska försöka hitta ett sätt som gör det möjligt att ha kvar en stressmottagning som särskilt riktar sig till vårdpersonal. Eftersom en ny upphandling måste göras är det däremot inte säkert att uppdraget går till Ersta sjukhus.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida