Rökning under graviditet kan ge barnet dålig hörsel

Att som foster utsättas för rök innebär en tre gånger ökad risk för barnet att drabbas av hörselnedsättning, visar amerikansk forskning.

Mer än tolv procent av fostren i USA utsätts för rök varje år. Eftersom rökning och passiv rökning är förknippad med risk för hörselnedsättning hos ungdomar och vuxna ville forskarna undersöka om även mödrarnas rökning under graviditet ökade risken för att barnet drabbas av sämre hörsel.

De analyserade data om 964 ungdomar mellan tolv och femton år från en nationell hälsoundersökning gjord 2005-2006. Ungdomarna fick också göra hörseltester, deras kontininnivåer i blodet mättes, och mödrarna fick rapportera om de hade rökt eller inte under graviditeten.

Över 16 procent av barnen hade som foster utsatts för mödrarnas rökning. Det visade sig att de barnen hörde sämre än de vars mammor inte hade rökt.

Forskarna kom fram till att foster som utsattes för rök hade en tre gånger högre risk att drabbas av hörselnedsättning på låga frekvenser på ena örat. Studien är publicerad i tidskriften JAMA.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida