Socialstyrelsen vill införa nationell screening av tarmcancer

Att erbjuda alla i åldrarna 60-74 år screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer skulle kunna rädda 300 liv varje år.

I Sverige screenar Stockholms läns landsting och region Gotland sedan 2008 och flera europeiska länder har redan infört allmän screening för tarmcancer.

– Ett nationellt screeningprogram beräknas minska dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent eftersom prognosen är mycket god om sjukdomen upptäcks tidigt. Det innebär att sjukvården skulle kunna rädda ungefär 300 liv varje år, säger Arvid Widenlou Nordmark, Socialstyrelsens cancersamordnare.

Testmetoden är effektiv och risken för överdiagnostisering och överbehandling är liten, anser Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har även utrett screening för bröst- och prostatacancer och de tidigare rekommendationerna kvarstår. Landstingen bör erbjuda mammografi till alla kvinnor mellan 40 och 74 år med ett intervall på ett och ett halvt till två år. Däremot rekommenderas inte screening av män för prostatacancer eftersom dagens PSA-tester inte är tillräckligt bra. Det görs inte heller i andra EU-länder eller i USA.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida