Stor undersökning om sexuella vanor och synen på vaccination

Sexualvanor och attityden till vaccination mot cancer i livmoderhalsen är huvudfrågor i en ny och omfattande undersökning - med totalt 40 000 personer - som Karolinska institutet genomför nu i vår.

Syftet med undersökningen är att se sambandet mellan sexuella vanor och attityder till vaccination. Detta eftersom sexuella vanor är största riskfaktorn för livmoderhalscancer.

– Det vi vill se genom undersökningen är vilken attityd olika människor har till vaccination som förebyggande åtgärd. Det vore allvarligt om personer i riskgrupper är mindre benägna att vaccinera sig än andra, säger Pär Sparén, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet i Stockholm.

Två grupper får frågor

Undersökningen kan delas upp i två delar:

  • Män och kvinnor 18-30 år. De kommer att få frågor både om sexuella vanor och attityden till vaccination.
  • Föräldrar till barn 12-15 år. Den gruppen kommer att att få frågor kring attityden till vaccination.

– Vi kommer också att fråga alla om utbildning, om man kan tänka sig att vaccinera sig även om vaccinet kostar pengar och vad de anser vara en rimlig kostnad, säger Pär Sparén.

Klart under våren

Undersökningen, som totalt vänder sig till 40 000 slumpmässigt utvalda, ska bli klar under våren.

I dag finns det två vaccin utvecklade mot humant papillom virus, det virus som utvecklar livmoderhalscancer, varav ett finns ute på marknaden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida