Stora regionala skillnader när sjukvården frågar om levnadsvanor

Stora regionala skillnader när sjukvården frågar om levnadsvanor
I vilken omfattning sjukvården ställer frågor om levnadsvanor,så som rökning kost och motion, skiljer sig mellan landstingen. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Arkivbild: Colourbox

En majoritet av svenskarna är positiva till att sjukvården ställer frågor om alkohol, tobak och motion. Men i hur stor utsträckning frågorna ställs varierar stort mellan landstingen visar en jämförelse som Socialstyrelsen gjort.

För att förbättra arbetet med att förebygga folkhälsosjukdomar kopplade till alkohol, tobak, motion och matvanor presenterade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer under förra hösten. En viktig del av de riktlinjerna handlar om att sjukvården ska erbjuda stöd och råd för patienter med en ohälsosam livsstil.

Sämst på Gotland

Efter att myndigheten nu genomfört en öppen jämförelse av hälsoinriktad sjukvård visar det sig att landstingen arbetar olika aktivt med frågorna.

 I Sörmlands landsting har hela 24 procent av patienterna fått frågor om sina vanor. På Gotland ligger den siffran så lågt som 13 procent.

Jämförelsen visar också att den psykiatriska öppenvården är mycket bättre på att prata om hälsa än primärvården. När det gäller motionsvanor har till exempel nära 60 procent av patienterna inom psykiatrin fått frågan, jämfört med drygt 30 procent i primärvården.

Vill prata hälsa

Undersökningen visar att svenskarna är positiva till att prata om sina levnadsvanor. Drygt 80 procent av befolkningen tycker det är bra att sjukvården tar upp frågorna med dem.

– Resultaten visar att det finns goda förutsättningar för landstingen att arbeta med att förebygga sjukdomar. Nästa steg är att vi kommer att utvärdera om hälso- och sjukvårdens arbete räcker till och når rätt patientgrupper, säger Marianne Aggestam, Socialstyrelsens projektledare.

Det är första gången som Socialstyrelsen presenterar öppna jämförelser av hur landstingen arbetar med att förebygga folkhälsosjukdomar. Jämförelserna har tagits fram tillsammans med Statens folkhälsoinstitut, FHI, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida