Svenska mammor både ammar och röker mindre

Andelen mammor som ammar fortsätter att gå ner och allt färre föräldrar röker under barnets första levnadsmånad. Det visar färsk statistik från Socialstyrelsen.

Bland de barn som var en vecka gamla minskade andelen som ammades helt med 4,3 procentenheter mellan 2004 och 2008, till drygt 85 procent.

Men störst är minskningen för barn vid 6 månaders ålder. Där sjönk andelen helt eller delvis ammade barn med nästan 6 procentenheter till 66,5 procent.

De regionala skillnaderna är också stora visar amningsstatistiken. Under 2008 blev 92 procent av de två månader gamla barnen i Stockholm ammade helt eller delvis.

Motsvarande siffra för Skåne och Örebro var 85 procent. Vid ett års ålder ammades 22 procent av barnen i Stockholm. I Halland var siffran bara 11 procent.

Socialstyrelsens rapport visar att drygt 13 procent av barnen som föddes 2008 hade en förälder som rökte under barnets första levnadsmånad. 5 procent av mammorna rökte, en minskning med 3,6 procentenheter sedan år 2000. Bland papporna sjönk siffran från 14 till 11 procent.

Liksom när det gäller amning är de regionala skillnaderna stora. I Skåne rökte 7,8 procent av mammorna under barnets första levnadsmånad. I Västerbotten var siffran 2,9 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida