Testosteronbrist underbehandlas

Hälften av alla män med metabolt syndrom lider av testosteronbrist. Får de tillskott av hormonet kan följdsjukdomar motas i grind.

Testosteronbrist ingår inte som ett av kriterierna på metabolt syndrom. Men endokrinologen Urban Ekström är övertygad om att så kommer att vara fallet inom några år.

– Testosteron botar inte syndromet men det kan förhindra följdsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Med tanke på hur vanligt det är med testosteronbrist tycker jag att nivån bör mätas hos alla män med metabolt syndrom redan idag, säger Urban Ekström.

Att testeronbrist underbehandlas tror han delvis beror på att många läkare känner sig osäkra på hur behandlingen ska skötas. En testosteronbehandlad patient måste kontrolleras regelbundet. Bland annat för att blodvärdet kan bli för högt. Ett annat värde som måste följas är tumörmarkören psa.

– Testosteron framkallar inte cancer. Däremot kan en pågående cancer förvärras eftersom testosteron är en tillväxtfaktor för tumören, säger Urban Ekström.

Även om behandlingen har biverkningar finns det mycket att vinna på att komma upp i normala testosteronnivårer. Flera studier har visat att män med metabolt syndrom får en ökad insulinkänslighet av testosteron. Även blodfetterna förbättras och det viscerala fettet minskat. De tre nyss nämnda symtomen ingår alla i det metabola syndromet. Även om studierna är relativt små pekar de i samma riktning.

Vid Centrum för andrologi och sexualmedicin på Karolinska sjukhuset i Huddinge, där Urban Ekström är verksam, pågår just nu den största studien hittills. Totalt ska 120 män med metabolt syndrom och testosteronbrist inkluderas. Hälften behandlas med testosterongel. Den andra halvan får placebo. Studien skiljer sig även från de tidigare genom att fler parametrar när det gäller blodsockernivåer mäts. Till exempel testas hur männens insulin och blodsockernivå ligger två timmar efter att de fått en peroral dos socker.

– Jag ser en tydlig trend. Vissa har sjunkit radikalt i blodsockernivå vid tvåtimmarstestet, jämfört med innan behandlingen inleddes. Med tanke på vad tidigare studier har visat misstänker jag starkt att dessa män fått testosteron, säger Urban Ekström som ansvarar för studien.

 

FAKTA: METABOLT SYNDROM
Den bakomliggande orsaken till metabolt syndrom är okänd. Det finns flera definitioner av det metabola syndromet. International Diabetes Federation väljer följande definition:

 • Bukfetma, plus minst två av följande: 
  Förhöjd mängd triglycerider (fett) i blodet. 
  Låg andel HDL-kolesterol i blodet. 
  Högt blodtryck. 
  Nedsatt glukostolerans eller diabetes typ 2.

FAKTA: TESTOSTERON
Hypofysen stimulerar testiklarna att bilda testosteron via det luteiniserande hormonet (LH). Testosteron verkar via androgenreceptorer som finns i nästan alla kroppens celler. Testosteronet styr den manliga könsmognaden och de manliga karaktärsdragen, som djupare röst och större muskelmassa. Hormonet har betydelse för hälsa och välbefinnande hos både män och kvinnor. Bland annat genom sin påverkan på könsdrift och drivkraft, immunförsvar och skelett.

 
Fem testosteronbristsymtom på kort sikt:

 • Minskad lust för sex.
 • Svårighet att få erektion.
 • Trötthet. 
 • Led- eller muskelvärk.
 • Plötsliga svettningar och blodvallningar.

… och på längre sikt:

 • Minskad benmassa.
 • Mindre muskulatur och större andel kroppsfett.
 • Glesare eller minskad kroppsbehåring.
 • Mindre, mjukare testiklar.
 • Ökning av bröststorleken
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida