”Världen behöver barnmorskor – nu”

”Världen behöver barnmorskor – nu”
– Om vi ska nå milleniemålet för minskad mödra- och barnadödlighet till 2015 måste alla regeringar måste prioritera barnmorskorna och deras arbete. Världen behöver barnmorskor nu mer än någonsin, säger Bridget Lynch. Foto: Colourbox

I dag på barnmorskedagen uppmanar barnmorskornas internationella organisation, ICM, världens ledare att avsätta mer resurser för barnmorskor.

– Det är en internationell skandal att det dör en gravid kvinna i minuten, speciellt som de flesta dödsfallen går att förebygga, säger ICMs president Bridget Lynch.

För att råda bot på bristen på barnmorskor behöver 350 000 till utbildas.

– Att få fram de barnmorskor som behövs är ännu mer angeläget när man betänker att 1,5 miljoner nyfödda dör under sitt första levnadsdygn och att miljontals kvinnor drabbas av långvariga handikapp för att de inte har tillgång till basal sjukvård under förlossningen.

Det stundande G8-mötet i Kanada kommer att lyfta fram det nödvändiga i att minska mödra- och nyföddhetsdödligheten globalt. Barnmorskorna har identifierats som avgörande för att nå det målet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida