Viktigt följa upp förskrivning av p-piller

P-piller kan göra slemhinnorna känsligare för smärtor och skador. Barnmorskor och läkare måste därför uppmana kvinnor som tar p-piller att höra av sig om de har torra eller ömmande slemhinnor.

12 september 2007

Det har gynekologen Ulrika Johannesson funnit i sina studier. På fredag lägger hon fram sin avhandling vid Karolinska institutet i Stockholm.

Kvinnorna i studierna delades in i tre grupper. I två av grupperna var kvinnorna friska, den ena gruppen tog p-piller och den andra gjorde inte det. Den tredje gruppen bestod av kvinnor med vestibulit, ingen av dem åt p-piller när studierna gjordes, men de flesta av dem hade gjort det tidigare.

Lägre smärttröskel

Alla visade sig ha normal kroppsegen smärtlindring. Däremot hade de friska kvinnorna som åt p-piller lägre smärttröskel i området kring slidöppningen än de som inte åt p-piller. Hos kvinnorna med vestibulit var smärttröskeln påtagligt sänkt.

Slemhinneprover som togs på de friska kvinnorna visade att hormonsvängningarna under menscykeln var annorlunda hos kvinnorna som p-pillerbehandlades.

– Slemhinnorna hos kvinnorna som åt p-piller påverkades sannolikt mer av gestagen. En teori är att det gör slemhinnorna mindre motståndskraftiga och mindre hållfasta, säger Ulrika Johannesson.

P-piller kan orsaka vestibulit

Resultaten bekräftar tidigare forskning som visar att kvinnor som börjar med p-piller tidigt och använder det under lång tid kan ha en ökad risk för att drabbas av vestibulit. Störst är risken med p-piller som innehåller höga doser gestagen.

Ulrika Johannesson betonar att p-piller är ett utmärkt preventivmedel och tycker inte att unga kvinnor ska sluta med p-piller. Däremot uppmanar hon barnmorskor och läkare att vara mer lyhörda för kvinnors besvär.

– Det är viktigt att informera kvinnorna och uppmana dem att höra av sig om de har torra eller ömma slemhinnor. De kvinnor som har besvär bör byta till något annat preventivmedel för att inte riskera att trigga i gång vestibulit. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida