Antalet utländska sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige ökar

Antalet utländska sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige ökar
Sjuksköterskor från EU/EES som fått legitimation i Sverige under 2010 och 201. Ett fåtal sjuksköterskor kom också från Portugal, Tjeckien, Bulgarien, Frankrike, Österrike och Slovenien.

Allt fler sjuksköterskor och barnmorskor från andra länder söker och får legitimation i Sverige. De flesta kommer från Danmark, men de senaste åren syns också en invandring från krisande länder i Europa som Island och Grekland.

Förra året fick 36 barnmorskor från EU/EES-länder legitimation i Sverige. Det är tre gånger så många som i vanliga fall.

De allra flesta kom från Danmark. Framför allt Region Skåne har de senaste åren aktivt rekryterat både barnmorskor och sjuksköterskor från Danmark, eftersom det är brist här samtidigt som nedskärningar i Danmark har gjort det svårare att få jobb där.

255 sjuksköterskor

Enligt Socialstyrelsens preliminära statistik fick 255 sjuksköterskor från EU/EES-länder legitimation i Sverige under 2011. Även det är en relativt kraftig ökning jämfört med året innan då 204 fick legitimation i Sverige.

De flesta sjuksköterskorna kommer från andra skandinaviska länder, men flera kommer även från Tyskland och Polen, liksom Grekland och Spanien. Från Island kom sammanlagt 23 sjuksköterskor under 2010 och 2011.

Ökad rörlighet

EU arbetar för att öka rörligheten av arbetskraft mellan medlemsländerna och har nyligen föreslagit förändringar i det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet för att underlätta det.

Den viktigaste förändringen är införandet av ett europeiskt yrkeskort som gör det enklare att söka legitimation i andra EU-länder. Samtidigt ökar också kraven på språkkunskaper för de som vill arbeta inom hälso- och sjukvården.

Kraven på utbildning ökar också när direktivet nu omarbetas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida