”Braindrain” när sjuksköterskor byter land

”Braindrain” när sjuksköterskor byter land
Flest söker legitimation i något annat land som kommer från Rumänien, Sverige, Tyskland, Spanien och Portugal.

Rumänien har förlorat 25 procent av sina sjuksköterskor de senaste åren. Även Sverige drabbat.

2 september 2015

Det har skett en flyttboom bland sjuksköterskor i Europa de senaste fem åren, när i genomsnitt 10 000 sjuksköterskor årligen bytt arbetsland. Allra flest sjuksköterskor har sökt sig utomlands från Rumänien.

Ofta värvas de direkt efter utbildningen till länder som Tyskland, Italien och Storbritannien.

– Rumänien har de senaste åren förlorat 25 procent av sina sjuksköterskor, med svåra konsekvenser för den egna sjukvården. Två år efter examen finns nästan ingen kvar i landet. De rekryteras på ett systematiserat sätt genom agenturer, säger Mathias Maucher, chef för hälso- och sjukvårdsområdet på Epsu, den europeiska unionen av fackföreningar för personal inom den offentliga sektorn.

Månadslön 400 euro vanligast

Minimilönen i Rumänien för sjuksköterskor är 160 euro i månaden och normallönen 400 euro. Men de kan tjäna mångdubbelt i andra europeiska länder.

Att fattiga länder förlorar sjuksköterskor till rika länder är ingen ny företeelse, det kallas ”braindrain”, när det egna landet förlorar kompetens. Frågan är glödhet hos Världshälsoorganisationen, WHO, i kampen för att alla länder ska kunna ge sina invånare god vård. Nu har trenden ökat även i Europa.

– Det är positivt för sjuksköterskorna så länge de prövar att jobba utomlands för att de är nyfikna. Men exemplet med ”braindrain” från Rumänien är förfärligt. De rika länderna i EU har råd att betala utbildningen själva för sjuksköterskor, säger Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Svenskar flyttar näst mest

Rumänien har förlorat 7 120 sjuksköterskor på fem år, men tätt följda av Sverige där 6 585 sjuksköterskor sökt legitimation utomlands, främst i Norge. Sifforna gäller åren 2009 till 2013 och är egentligen ännu högre då Norge inte rapporterat in år 2013 till EU.

Jobbflytten till Norge är en av orsakerna till bristen på sjuksköterskor i Sverige, även om antalet som söker legitimation i grannlandet inte längre ökar.

– Det är värst för de landsting som ligger nära Norge. Villkorsfrågan ser olika ut i olika länder, med löner, pensioner och försäkringar. Vi kan inte ha bilden att det norska sättet att sköta arbetsgivarrollen gäller här, utan har vårt sätt. Men det är aldrig dåligt med konkurrens, säger Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik, på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Sökt legitimation utomlands

Vårdfokus siffror bygger på hur många som sökt legitimation eller godkännande för att arbeta i EU- eller EES-länder de senaste fem åren fram till 2013. Många av dem flyttar tillfälligt och återvänder eller arbetar parallellet både i Sverige och Norge till exempel.

Bland de sjuksköterskor som byter land för att få jobb mest finns också Spanien och Portugal, länder som är hårt drabbade av den ekonomiska krisen. Spanien har gjort tuffa nedskärningar i vården och omdebatterade privatiseringar. Lönerna för sjuksköterskor har sänkts med upp till 20 procent och många har blivit arbetslösa.

Genom fackföreningar i de berörda länderna har Epsu kunnat visa hur de spanska sjuksköterskorna utnyttjats och lönedumpats i Tyskland. När de kommit till det nya drömlandet har timlönen landat på 90 kronor, trots att andra arbetsgivare, som är anslutna till kollektivavtal, betalar omkring 130 kronor.

– De har blivit utnyttjade och exploaterade av privata vårdföretag i sin situation som arbetslösa. Det har rört sig om både grundutbildade sjuksköterskor, men också specialistsjuksköterskor i intensivvård som arbetar i patientens hem.

Utnyttjas av arbetsgivare

Epsu vänder sig kraftigt mot att åtstramningarna i offentlig sektor i länder som Spanien och Portugal utnyttjas av arbetsgivare i EU-länder med bättre ekonomi.

Sjuksköterskorna värvas av specialinriktade bemanningsföretag och tvingas skriva på kontrakt där de blir återbetalningsskyldiga med stora summor om de slutar tidigare än avtalat.

– Kraven på återbetalning är olaglig om orsaken till att de säger upp sig är att de upptäckt att deras löner och arbetsförhållanden är mycket sämre än andra sjuksköterskors.

Sverige letar utomlands

Även Sverige har ett behov att rekrytera från andra länder. Flera spanska sjuksköterskor har fått jobb i landstingen. Dalarna har värvat sjuksköterskor i Holland och Kalmar har gjort detsamma från Polen.

Arbetsgivarorganisationen ser framför allt ett behov av att hitta specialistsjuksköterskor.

– Jag tror att rörligheten kommer att öka mer än vad vi har fantasi till att tro än, bland sjuksköterskor och i andra yrken. Därför är det viktigt att utbildningarna liknar varandra, säger Agneta Jöhnk på SKL.

Krav för svensk legitimation

  • Utbildning på eftergymnasial nivå. Däremot krävs inte högskoleutbildning, vilket till exempel tyska sjuksköterskor inte har.
  • Uppfyllda krav enligt EU:s direktiv för yrkeskvalifikationer.
  • Språkkunskaper kontrolleras inte av Socialstyrelsen, utan godkänns av arbetsgivaren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida