Generalförsamlingen i Genève

I går samlades WHO:s generalförsamling till sitt veckolånga årliga möte i GŨneve. Nu måste frågan om mödradödligeheten få högre prioritet, anser Vårdförbundets Kerstin Belfrage, som är med i den svenska delegationen.

Milleniemålen för bättre hälsa med sikte på 2015 handlar bland annat om undernäring, malaria, hiv/aids och tuberkulos. För flera av målen kan framsteg ses i den utvärdering som generalförsamlingen behandlar. Men för ett av målen har ingen som helst förbättring skett de senaste 20 åren, det gäller mödradödligheten. En halv miljon kvinnor dör varje år i samband med graviditet och förlossning.

– Det är oerhört anmärkningsvärt att barns och kvinnors hälsa har så låg prioritet i många länder. Kvinnor måste få tillgång till adekvat vård. Fler och bättre barnmorskor är en av de viktigaste faktorerna för att nå dit, säger Kerstin Belfrage, förbundsombudsman i Vårdförbundet , som deltar i den svenska delegationen.

Denna gång hindrar inte pandemin

När generalförsamlingen samlades förra året fick flera stora frågor skjutas på framtiden. På grund av den då hotande pandemin tvingades WHO att korta mötet. Däribland var frågan hur man kan komma till rätta med förfalskade läkemedel, något som står på årets dagordning i stället. Problem med alkoholmissbruk i världen, handeln med organ för transplantationer och prevention av kroniska sjukdomar är andra stora diskussionsfrågor som behandlas av delegationer från de 193 medlemsländerna under den kommande veckan. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida