Gömda flyktingar får akutvård i Skåne

Det ska inte kosta något för gömda flyktingar att få vård i akuta fall. Det har den borgerligt styrda hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne beslutat.

”Vi vill att våra medarbetare ska slippa göra några som helst bedömningar av patienten annat än de medicinska. Dennes eventuella betalningsförmåga får inte störa det behov av vård som föreligger«, säger nämndens ordförande Henrik Hammar (m) i ett pressmeddelande.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla personer som vistas i Sverige rätt till akut och omedelbar vård som inte kan anstå. Men gömda flyktingar, barn undantaget, får själva betala vad vården kostar, vilket kan handla om mycket stora summor.

Beslutet att låta gömda flyktingar slippa betala för vård väntas träda i kraft omedelbart efter att frågan har avgjorts av regionfullmäktige.

Ett liknande beslut togs i Västra Götaland 2006.


…men de omfattas inte
av nytt lagförslag

Papperslösa omfattas inte av den lag som regeringen nu föreslår. Den nya lagen är bara en formalisering av det avtal som i dag finns mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, hävdar regeringen. Regeringspartierna har dock olika inställning i frågan. Socialminister Göran Hägglund anser att vård är en mänsklig rättighet och att alla ska få samma vård, även papperslösa.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida