Inhyrda sjuksköterskor har svårt med språket

Inhyrda sjuksköterskor har svårt med språket
-De utländska sjuksköterskorna har inte fått tillräcklig språkundervisning, därför klarar de inte hela arbetet som sjuksköterskor på avdelningarna, säger Kerstin Erlandsson, ordförande i Vårdförbundet Dalarna.

Bemanningsföretaget Oranges utländska sjuksköterskor i Dalarna brister vid rapportering, dokumentation och i kommunikation med patienter och anhöriga.

2 september 2015

Landstinget i Dalarna har rekryterat sjuksköterskor från Litauen och Ungern genom bemanningsföretaget Orange. De tolv sjuksköterskorna har arbetat under sommaren på medicinkliniken i Mora och kirurgkliniken i Falun. Bristen på sjuksköterskor är stor och de nya skulle komma och rädda sommaren.

– Men mycket upprörda medlemmar på avdelningarna tycker inte att de utländska sjuksköterskorna kan ronda, dokumentera eller prata med patienter och anhöriga. De talar inte heller engelska, säger Kerstin Erlandsson, ordförande i Vårdförbundet Dalarna.

Har god vårdvana

Till viss del har bemanningssjuksköterskorna varit till hjälp under sommaren tack vare sin vårdvana. Men Vårdförbundet vänder sig mot att de kraven räcker när landstinget rekryterar sjuksköterskor och betalar dyrt till Orange.

– Visst har Oranges sjuksköterskor inneburit ett par extra händer. Men de har inte varit till hjälp som sjuksköterskor, trots att de haft goda yrkeskvalifikationer. Det är språket som inte fungerat och man kan inte lasta dem, det är idén som inte är bra.

Sedan Vårdförbundet kritiserade upphandlingen med Orange i radion har hon fått träffa arbetsgivarsidan och stämma av sommaren.

– I början var det katastrof. Nu går det bättre, men språket är fortfarande ett problem, de kan inte arbeta fullt ut. Ett exempel medlemmar uppmärksammat är att dessa sjuksköterskor inte behöver kunna dokumentera. Men det måste alla andra, säger Kerstin Erlandsson.

Anställda behövde semester

Ing-Marie Westling Gustafsson är personalansvarig i Dalarnas landsting och initiativtagare till rekryteringen. Hon har fått positiva besked från verksamheterna, även om alla är medvetna om att språkkunskaperna brustit.

– Vi tog in de utländska sjuksköterskorna för att personalen skulle kunna få semestrar. Tack vare de nya kunde verksamheterna hålla sina vårdplatser öppna. Men vi ska följa upp de åsikter vi fått in från fackets håll. Orange ska också se över om sjuksköterskorna behöver mer språkundervisning, säger hon.

Betalar 485 kr per timme

Landstinget betalar 485 kronor i timmen till bemanningsföretaget. En hög summa som Vårdförbundet tycker att skattebetalarna och patienterna ska ha större nytta av.

– De andra bemanningsföretagen kunde inte erbjuda sjuksköterskor en längre period, utan endast 3-7 dagar i taget. Vi vill ha kontinuitet, säger Ing-Marie Westling Gustafsson.

Vårdförbundet ifrågasätter också vilket kollektivavtal de inhyrda sjuksköterskorna arbetar under. Enligt landstinget är Orange anslutet till Almega som har kollektivavtal med Vårdförbundet.

Oklart kollektivavtal

– Det finns exempel på sjuksköterskor som anställt av underentreprenörer till Orange och inte innefattats av svenska kollektivavtal, säger Vårdförbundets Kerstin Erlandsson.

Nu har landstinget tagit initiativ till en träff med både Vårdförbundet och Orange.

– Då får Orange svara på de frågor vi har. Det är viktigt att det fungerar bra. Vi har gjort en noggrann upphandling, säger Ing-Marie Westling Gustafsson, landstinget Dalarna.

Oranges tolv sjuksköterskor ska fortsätta arbeta i landstinget till årsskiftet.

Västervik avslutade samarbetet

Vårdfokus har tidigare skrivit om Västerviks sjukhus som förra året anlitade ungerska sjuksköterskor genom bemanningsföretaget Orange. Efter två veckor avslutade man dock samarbetet på grund av språksvårigheterna.

— Vi var lovade sjuksköterskor som var bevandrade i svenska språket och kulturen. Men det fungerade inte i den omfattning vi ville och hade betalat för, sade sjukhuschefen Henrik Holmberg då till Vårdfokus.

Sjukhuset har i år i stället satsat på att värva sjuksköterskor från Polen som ska ha fått en gedigen kunskap i svenska språket innan de anländer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida