Kritik mot att sjuksköterskor från EU fick vänta på legitimationer

Kritik mot att sjuksköterskor från EU fick vänta på legitimationer

JO kritiserar Socialstyrelsens långsamma handläggning — men tog själv ett år på sig att utreda anmälningarna.

26 september 2014

Det tog nästan fem månader för Mária att få sin svenska sjuksköterskelegitimation från Socialstyrelsen.

För Valerij tog det ännu längre tid. Först sju månader efter att han lämnat in ansökan påbörjade Socialstyrelsen handläggningen av ärendet och begärde sedan in kompletteringar i olika omgångar vilket gjorde att det tog mer än tio månader innan Valerij fick sin legitimation.

Tidsgräns på tre månader

Båda anmälde den långa väntetiden till Justitieombudsmannen. JO riktar nu kritik mot Socialstyrelsens långa handläggningstider av legitimationsansökningar från sjuksköterskor inom EU och kräver att tidsfristen på tre månader ska hållas i framtiden.

Socialstyrelsen medger att väntetiderna varit oacceptabelt långa och säger att det beror på att det under 2013 kom ovanligt många ansökningar från sökande som inte uppfyllde kraven på automatiskt godkännande enligt EU-reglerna och att det gjort att utredningarna tagit längre tid.

Kortare väntetider i år

Men nu har fler handläggare anställts och väntetiderna i år har inte varit lika långa, säger Pernilla Ek på Socialstyrelsen.

– Vi har under året metodiskt arbetat med att förkorta handläggningstiderna. Nu fattar vi beslut inom tre månader från det att ansökan är komplett. Vi har dock ett tiotal ärenden där vi inte har fattat beslut inom tre månader. Dessa ärenden är mycket komplicerade och har krävt omfattande utredning, säger hon till Vårdfokus.

Hittills i år har det kommit in 327 ansökningar om legitimation som sjuksköterska från utländska medborgare med utbildning inom EU/EES. 

Socialstyrelsen verkar dock inte vara den enda myndigheten som har problem med handläggningstiderna. Det har tagit JO ett år att fatta beslut i frågan – anmälningarna från de drabbade sjuksköterskorna kom in redan förra hösten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida