Legitimerad personal i Röda korset får fortsätta ge första hjälpen

Legitimerad personal i Röda korset får fortsätta ge första hjälpen
Röda korsets legitimerade personal får fortsätta ge första hjälpen. Det är organisationen nu överens med Socialstyrelsen om. Arkivbild: Erik Axelhed/Ro?da korset

Strax innan semestrarna meddelade Röda korset att man på grund av Socialstyrelsens regelverk tvingas göra sig av med all legitimerad personal i sin stora frivilligkader. Beskedet har vållat mycket oro och besvikelse. Men nu är plötsligt organisationen och Socialstyrelsen överens om att första hjälpen inte är sjukvård. Därmed kan personalen vara kvar inom Röda korset.

– Socialstyrelsen har tidigare varit benhård men har nu börjat anamma att även legitimerade kan gå ut på sin fritid och använda sin kunskap utan att för den skull göra medicinska bedömningar, säger Jonas Prawitz, enhetschef för beredskap och krishantering på Röda korset.

Han säger att detta är den enskilda fråga som tagit mest energi sedan december 2010. Trots brevväxling och möten lyckades man förut inte få Socialstyrelsen att förstå vad första hjälpen-arbetet går ut på.

I slutet av juni meddelade Röda korset att sjuksköterskor, läkare och annan legitimerad personal inte längre kan bidra vid olycksfallsberedskap i Röda korsets Första hjälpen-grupper. Det vill säga de som brukar finnas på plats både vid stora publikevenemang som Gothia Cup, Gotland Grand National, Hultsfredsfestivalen och andra lokala arrangemang där många ungdomar samlas. Allt på grund Socialstyrelsen strikta regler om journalföring.

I en intervju här på Vårdfokus hemsida förklarade Jonas Prawitz att han hade fått besked att organisationen var tvungen att ta på sig ett vårdgivaransvar. Det skulle bland annat innebära att föra journaler och utöva tillsyn, vilket är en praktisk omöjlighet för Röda korset.

Beskedet väckte uppståndelse i medierna och stor oro och besvikelse bland Röda korsets omkring 150 legitimerade frivilliga när samma intervju publicerades i Vårdfokus papperstidning i förra veckan.

Socialministern reagerade

Till Helsingborgs dagblad sa socialminister Göran Hägglund att han vill se över regelverket för att göra det möjligt för sjukvårdspersonal att även i fortsättningen kunna göra ideella insatser.

”Väldigt många av de här små insatserna som sjukvårdspersonal gör i sin vardag gentemot bekanta och släktingar avlastar vården. Byråkratin får inte hindra”, sa han till tidningen.

Jonas Prawitz tror att Göran Hägglunds uttalanden har en del i att det som såg fullständigt låst ut i början av sommaren nu plötsligt ser mycket ljusare ut och han välkomnar översynen av lagen.

Intensiv brevväxling

Uppståndelsen i medierna ledde till en intensiv brevväxling mellan Röda korsets Jonas Prawitz och Anders Alexandersson, jurist på Socialstyrelsens enhet för regler och tillstånd.

Den promemoria som kom förra året var dock ”så krånglig att uttolka att till och med den juristbyrån vi anlitade hade vissa bekymmer!” skrev Jonas Prawitz till Anders Alexandersson så sent som i onsdags.

Anders Alexandersson svarade att han inte var förvånad eftersom regleringen är besvärlig och ofullständig. Promemorian måste enligt honom användas som en vägledning om gällande rätt och som en ingång för att bedöma olika situationer.

”Den enda lösningen som möjligen är hållbar är att ta fram olika rutiner för olika typsituationer där man redan tagit ställning till vad som gäller och hur man ska agera för att inte bedriva hälso- och sjukvård” svarade han och föreslog att Röda korset tar fram rutiner för hänvisning/förmedling till vårdgivare i de fall där det inte är möjligt att säkert veta var gränserna mellan normalt handlande och sjukvård går.

Legitimerade fortsätter

Brevväxlingen mynnade i går ut i att båda parter är överens om att de legitimerade kan fortsätta i Första hjälpen-grupperna. Röda korset kommer inte att ägna sig åt journalföring. De är eniga om att första hjälpen-omhändertagande inte är att jämställa med sjukvård.

– Promemorian utgår ifrån den felaktiga uppfattningen att Första hjälpen grupperna får sina uppdrag på grund av att där finns legitimerad personal men det talar vi aldrig om. Vi får ta på oss att vi inte lyckades få Socialstyrelsen att förstå det. Och vi kommer att fortsätta jobba med Socialstyrelsen för att hitta rågången mellan första hjälpen och sjukvårdsinsatser, säger Jonas Prawitz.

Drygt 90 procent av de 7 500 omhändertaganden Röda korsets Första hjälpen-grupper gör är av den mycket enkla men nog så viktiga typen som skavsår och stukningar. Röda korset kommer nu genast att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över innehållet i alla sina utbildningar, rutiner och verksamheter för att förvissa sig om att inte hamna i lägen där legitimerad personal börjar göra medicinska bedömningar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida