Misshandlade kvinnor extra sårbara under sin graviditet

Var fjärde kvinna drabbas någon gång under sin levnad av partnervåld. Men kvinnor som utsätts för våld under graviditet är extra sårbara och tar ofta in männens bild av dem som sin egen.

”Han gillar inte feta personer och blev ännu elakare då jag blev gravid. Jag tror att det var för att jag verkligen blev stor”, sa en av de gravida, misshandlade kvinnorna i Gillian Astons avhandling Från marginalen till centrum: Kvinnors erfarenheter av familjevåld under graviditet, som presenterades under det internationella barnmorskeförbundets ICM:s kongress i Glasgow, Skottland, i veckan.

– När våld utövas under graviditet får det en ny dimension eftersom det sker i ett speciellt sammanhang omgärdat med mening, säger Gillian Aston från England.

För sin avhandling har hon djupintervjuat 22 kvinnor som upplevt partnervåld under graviditet. Kvinnorna rekryterades dels genom annonsering, dels förmedlades de av socialarbetare och distriktssköterskor.

Knuffade, slängda, sparkade i magen

Kvinnorna hade blivit knuffade, slängda, släpade, boxade och sparkade i magen. Sår på kroppen var de mest förekommande skadorna följt av avslitet hår, illamående och kräkningar.

Kvinnorna hade överösts av mentala påhopp, verbala övergrepp och hot, ofta i form av mängder av svordomar, förolämpningar och obscena ord.

”Han sa att jag var en ko, och under de sju månaderna, ’koperioden’, våldtog han mig analt”, uppgav en av kvinnorna i studien.

Männen påverkade självbilden negativt

Verbala kränkningar påverkade kvinnornas psykiska självbild negativt. Självkänsla och självuppfattning sjönk av männens kommentarer om deras form och storlek under graviditeten.

– Magen var ofta en grund till låg självkänsla bland kvinnorna i studien. Männen tycks ha använt graviditeten till att underminera kvinnans självbild och ge henne en fragmentariserad känsla av sig och sina kroppar.

Extra sårbara under graviditeten

Kvinnorna införlivade sina erfarenheter av våldet i kroppen. Det ledde till en känsla av sårbarhet och en upplevelse av graviditeten som ett sårbart tillstånd. Men också till att de såg sig och sina kroppar som ett skydd för fostret och sig själva som fostrets försvarare under våldsutövningen.

”Jag hade något att försvara och det gjorde mig sårbar och jag tror att det var det han plockade upp tidigt och använde sig av.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida