Regler om frivilligarbete stoppar sjuksköterska

Sjuksköterskan brukade hjälpa till vid ridtävlingar. Nu har hon fått veta att Socialstyrelsens regler krockar med Ridsportsförbundets och upphör därför med sitt ideella arbete.

21 januari 2013

– Jag får väl stå i kafeterian istället, säger Anna Tjus som till vardags arbetar som  ambulanssjuksköterska.

Vårdfokus har vid flera tillfällen tidigare rapporterat om den ovisshet som råder kring att som sjuksköterska jobba ideellt vid olika arrangemang. I höstas tänkte 150 av landets totalt 600 frivilligarbetare i Röda korset sluta eftersom Socialstyrelsen i en promemoria krävde att läkare och sjuksköterskor ska betraktas som yrkesutövande även på fritiden och därmed dokumentera sina insatser var och när de än inträffar.

Kort därefter kom parterna överens om att frivilligarbetarna får göra renodlande första hjälpen-insatser, men inga medicinska bedömningar som hör hemma i vården.

Men fortfarande är det inte klarlagt var gränsen går mellan första hjälpen och vård.

Ambulanssjuksköterskan Anna Tjus är en av alla dem som har hamnat i kläm. Nu tar hon det säkra före det osäkra och slutar hjälpa till när hennes ridklubb ordnar tävlingar.

– Risken finns annars att någon anser att jag gör fel, säger hon.

Reglerna krockar

Anna Tjus har frågat Socialstyrelsen vad som gäller när hon ställer upp som frivillig sjukvårdspersonal. Nu har svaret kommit i form av ett utdrag ur Socialstyrelsens senaste version av promemorian. I den framgår att hälso- och sjukvårdspersonal bara får göra enklare saker som inte kräver några särskilda medicinska kunskaper, då slipper de dokumentera.

Problemet för Anna Tjus är att Ridsportsförbundets egna regler säger att läkare och sjuksköterskor har skyldighet att göra en medicinsk undersökning efter en olycka på en tävling.

Ställer inte upp längre

Hon tycker att både Socialstyrelsen och Ridsportförbundet är otydliga och att deras regler krockar mot varandra och slutar därför att ställa upp på tävlingarna.

– Min egen tolkning är att jag är där i kraft av min legitimation och då måste jag dokumentera det jag gör. Så länge jag inte får ett tydligt svar avvaktar jag med att ställa upp som sjuksköterska, säger Anna Tjus.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida