RFSU till regeringen: ”Verka för fri abort i EU!”

Sverige har mycket bra att säga om rätten till abort. När vi nu snart leder unionens arbete är det dags att säga det också där. Det är ett ypperligt tillfälle att öka trycket på rätten till fri abort i EU. Om inte vår regering gör det lär ingen annan göra det heller, säger Åsa Regnér generalsekreterare i Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU.

En majoritet av EU:s kvinnor har tillgång till abort i någon form men utvecklingen är tudelad. I Portugal har det blivit friare medan Polen, Malta och Irland gör allt för att stoppa EU från att agera i frågan i FN. I Litauen finns det risk för att en mycket restriktiv lag införs och Spanien mörkar i frågan.

Ett antal fall har nyligen inträffat i Europa där unga flickor länge förvägrades abort efter våldtäkt. Bland annat en 14-åring i Polen och en elvaåring i Rumänien som båda bland annat utsattes för starka påtryckningar av katolska kyrkan och andra abortmotståndare. 

Nätverk för aborträtt i EU

– De utsattes för mycket stort lidande trots att deras länders lagstiftning tillåter abort efter våldtäkt. Inte förrän fallen fick stor uppmärksamhet i media fick flickorna sina aborter. Men också efteråt har de fått utstå mycket lidande. Det är upprörande att deras länders regeringar inte gick ut och försvarade deras rätt till abort. Här handlade det dessutom om barn, säger Åsa Regnér.

Sverige är sedan i maj ordförande i Europarådet som tidigare i år slog fast att abort bör vara legalt och tillgängligt för alla kvinnor i Europa. Åsa Regnér säger att EU har lagt fram ”ett vagt tankepapper” om sexualitet och reproduktiv hälsa som ger utrymme för aborträtt även om man inte uttryckligen pratar om det.  

– Vi som tycker att aborträtten är viktig att arbeta för i EU har inför det svenska ordförandeskapet bildat ”09-nätverket”, berättar hon. Sverige har mycket bra saker att säga om rätten till abort. Nu gäller det att tala högt och tydligt om detta när Sverige håller i klubban.

Fundamental frihetsfråga

Hon anger flera skäl till att Sverige nu bör ta bladet från munnen och påpeka att vi är upprörda över den situation som råder i vissa länder i EU och angelägna om en ändring. Dessa är: 

  • Abortfrågan är en fundamental frihetsfråga och i EU säger man sig vilja arbeta för de mänskliga rättigheterna. 
  • Sexuella och reproduktiva rättigheter ligger bakom ställningstagandena på en rad områden där EU tar beslut.
  • EU talar mycket om demokrati och öppenhet och förhandlar inom FN-systemet med en gemensam röst i utrikes- och biståndspolitik.
  • Motståndarna i EU är mycket välorganiserade och jobbar hårt. 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida