Forskning

Stärkt koppling mellan fetma och cancer

Stärkt koppling mellan fetma och cancer
Tidigare rön om samband mellan cancer och fetma har stärkts i ny forskningsöversikt. Bild: Mostphotos

Övervikt och fetma kan knytas till allt fler cancerformer. Det visar en ny stor forskningsrapport gjord av Världscancerfonden, som visar på samband med tolv olika cancerformer.

Vid sidan av rökning kan övervikt och fetma utgöra en av de vanligaste orsakerna till cancer. Det har tidigare forskning visat och det bekräftas av Världscancerfondens senaste stora forskningsgenomgång, skriver Svenska Dagbladet.

– Vi ser nu ett klart samband till åtminstone tolv typer av cancer, däribland flera av de absolut vanligaste, som bröstcancer, prostatacancer och cancer i tjock- och ändtarm, säger Michelle McCully, forskningschef på Världscancerfonden, till tidningen.

Koppling till fler cancerformer 

Fonden anses vara en av världens främsta auktoriteter inom cancerforskning. Deras rapporter används som kunskapskälla både av myndigheter i Sverige och runt om i världen.

Ungefär var tionde år publicerar organisationen en lista med rekommendationer som väger in all forskning inom området. Årets rapport är den tredje.

– Sedan förra rapporten har ytterligare fem sorters cancer kopplats till övervikt, och dessutom har bevisläget stärkts även för andra cancerformer, säger Michelle McCully.

Flera mekanismer inverkar

Förra året presenterade även Världshälsoorganisationens cancerforskningsinstitut, IARC, en rapport om fetma och cancer som pekade i samma riktning. Svenska Cancerfonden menade då att fetma kunde ligga bakom 36 procent av alla cancerfall i de nordiska länderna åren 2009 till 2013.

Det finns sannolika mekanismer bakom att fetma ökar risken för cancer. Exempelvis att fettceller verkar proinflammatoriskt och att fetma är förknippat med högre nivåer av vissa hormoner, som insulin.

14 olika cancerformer

De starkaste bevisen för en koppling mellan övervikt och fetma och cancer finns för cancer i:

  • Matstrupe, lever, njurar, bukspottskörtel, livmoderkroppscancer, ändtarm.

Något svagare bevisade samband:

  • Munhåla, svalg, strupe, gallblåsa, mage, äggstockar, prostata.

Visst samband:

  • Livmoderhalsen, men där är den vanligaste orsaken HPV-virus.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida