Smittskydd

Utbildning i smittskydd startar i Göteborg

Utbildning i smittskydd startar i Göteborg
Att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner är en viktig del när det gäller smittskyddet. Arkivbild: Getty Images

För att förebygga smittspridning och antibiotikaresistens har Göteborgs universitet fått i uppdrag att starta en tvåårig nordisk utbildning i smittskydd.

7 februari 2018

Uppdraget till Göteborgs universitet kommer från Nordiska ministerrådet och utbildningen är tänkt som en påbyggnadsutbildning, framför allt för hälso- och sjukvårdspersonal.

Den ska vara på kandidat/masternivå och kunna genomföras på deltid. För att bli antagen krävs minst två års relevant yrkeserfarenhet.

För att säkra att kursen blir godkänd i respektive land och för att det ska vara möjligt att gå en del kurser i sitt hemland ska Göteborgs universitet samarbeta med högskolor i övriga nordiska länder. Universitet kommer också att ha ett nära samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Den nya utbildningen ingår som en del i EU:s satsning för att öka patientsäkerheten och förebygga smitta och vårdrelaterade infektioner. Målet är att den ska starta våren 2019.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida