Världen behöver barnmorskor

Det världen behöver nu mer än någonsin är fler barnmorskor och vi måste alla arbeta tillsammans för att nå dit, konstaterade Bridget Lynch, ordförande i den internationella barnmorskeorganisationen, ICM, på ett internationellt möte mot mödradödlighet i Stockholm i veckan.

Som en av inledningstalarna konstaterade hon att alla instanser som engagerar sig i att bekämpa mödradödligheten nämner betydelsen av barnmorskornas arbete.

– Men vi får sällan ta plats och tala vid de fina borden där besluten fattas, så detta möte är unikt. Som yrkeskår lider vi av samma genderproblematik som de kvinnor vi försöker rädda, konstaterade hon.

Bridget Lynch höjde ett varnande finger mot utbredningen av så kallade skilled attendants. Det är en yrkesgrupp med begränsade kunskaper inom mödravård och förlossning som WHO introducerade för att försöka motverka bristen på barnmorskor och förlossningsläkare i utvecklingsländerna. Som en förstärkning.

Förvanskat avsikten

Enligt WHO fattas det 700 000 barnmorskor för att milleniemålet när det gäller att minska mödradödligheten ska kunna nås.

– Så här tio år efteråt blev det inte vad man hoppades – i stället har det blivit en ny arbetsstyrka som skiljt barnmorskans arbetsuppgifter från yrkeskåren. I vissa länder har man tagit in sådana skilled attendants i stället för barnmorskor. Det var inte avsikten med initiativet, sa hon.

Hon hävdade att det på sina håll till och med gått så långt att barnmorskorna försvunnit helt från mödra- och förlossningsvården, och det med dessa regeringars goda minne.

– De får barnmorskeuppgifter men det finns ingen kader av barnmorskor bakom dem som utbildar, tränar och övervakar deras arbete utifrån barnmorskans unika kompetensområde. Så får kvinnorna fortsätta lida av att inte få någon högkvalitativ vård.

Alla barnmorskors uppgift

I samtal med Vårdfacket påminner hon om situationen här i landet på 1700-talet då mödradödligheten i Sverige var lika hög som den är i många av utvecklingsländerna i dag.

– Men då bestämde ni, som första land i världen, att barnmorskor skulle utbildas och att de skulle ha en speciellt fastställd utbildning och sedan sjönk mödra- och spädbarnsdödligheten drastiskt. Vi måste ha råd att göra likadant i utvecklingsländerna i dag, varför ska vi fortsätta låta fattiga länder nöja sig med något sämre? En högkvalitativ vård i alla länder är dessutom mest ekonomiskt.

Hon ser det som alla barnmorskors uppgift att arbeta tillsammans för att utveckla starka barnmorskor och en högkvalitativ mödrahälsovård globalt.

– Vi har expertisen och kunnandet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida