Väsentligt minskad mödradödlighet i världen

Väsentligt minskad mödradödlighet i världen
Enligt studien har var femte kvinna som dör i samband med förlossning hiv. Foto: Colourbox

Tvärtemot FN:s årliga rapporter hävdar nu en amerikansk-australiensisk studie att mödradödligheten i världen har minskat med 35 procent de senaste 30 åren. 

Ett av FN:s millenniemål är att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar fram till år 2015. I förra årets upplaga av FN:s rapport om arbetet med millenniemålen anges det att 536 000 kvinnor och flickor dör i komplikationer under graviditet varje år, den absoluta merparten i utvecklingsländerna.

Men nu visar en ny studie i tidningen Lancet att mödradödligheten de senaste 30 åren har sjunkit från drygt en halv miljon fall per år till 343 000 år 2008. Studien är gjord vid vid ett forskningscentrum på University of Washington i USA i samarbete med University of Queensland i Australien.

”Överraskande fynd”

– Fynden är mycket uppmuntrande och överraskande. Fortfarande dör alltför många mammor runt om i världen, men nu har vi större skäl till optimism, säger Christopher Murray, forskningscentrumets chef och en av rapportförfattarna på centrumets hemsida.

Enligt studien har var femte kvinna som dör i samband med förlossning hiv och länder med många hivsmittade har haft svårt att minska mödradödligheten. I åtta låginkomstländer har mödradödligheten stigit sedan 1990, till exempel i Afghanistan och Zimbabwe.

Studien är även publicerad på IHME:s hemsida. IHM, The Institute for health metrics and evaluation, är ett oberoende forskningscentrum på Washington-universitetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida